Opis produktu

26 listopada 2018 r w naszej parafii gościł ks. Bp Rémy Vancottem ordynariusz diecezji Namur w Belgii, wieloletni przełożony i przyjaciel ks. Prałata Krzysztofa Pastuszaka. Choć odwiedziny miały charakter prywatny na Mszę św. z udziałem bpa przyszło więcej niż zazwyczaj ludzi. Ks. Bpa powitały dzieci i ks. Proboszcz. Msze św. koncelebrowali misjonarze pracujący w Afryce a potem w Belgii: ks. Krzysztof Pastuszak, ks. Marian Daraż, ks. Andrzej Tkacz oraz ks. Aleksander Glazar i ks. Proboszcz W. Kałamarz. Po Mszy św. dziękczynnej za dar wolnej Polski oraz oddaniu czci św. Marcinowi patronowi parafii ks. Biskup serdecznie podziękował ludziom za wspólną modlitwę, cieszył się obecnością ministrantów oraz opowiedział o zaangażowaniu polskich księży w duszpasterstwo Belgijskie. Następnego dnia ks. Bp wraz z kapłanami odwiedził Urząd Gminy w Krościenku Wyżnym. Goście zapoznali się m.in. z historią oraz funkcjonowaniem Gminy. Następnie odwiedzili Salę Narad, w której odbywają się sesje Rady Gminy. Na koniec stwierdzili z uznaniem, że rzadkością jest fakt, iż dla dobra gminy i jej rozwoju swoje siły połączyli obecny wójt z poprzednim. Na pożegnanie zostały wręczone dostojnym Gościom książki p. Jacka Ślaczki „Z Krościenka Wyżnego ku niepodległości”.