Opis produktu

Pomnik nagrobny Ks. Jana Telmy zbudowany z białego piaskowca (szydłowiec) poddano specjalistycznym pracom konserwatorskim i restauratorskim. Obiekt był w bardzo złym stanie technicznym: zabrudzony, zawilgocony a także zainfekowany glonami i porostami, co niekorzystnie wpływało na jego ogólną estetykę. Szczególnie rzeźba głowy Chrystusa była w bardzo złym stanie technicznym: liczne ubytki, spękania i osypujący się zmruszały kamień. Pomnik oczyszczono z zabrudzeń, stosując metodę chemiczną: aplikując preparaty zmiękczające i dezynfekujące zabrudzenia biologiczne kamienia  zmywając całość strumieniem wody pod ciśnieniem, a także mechaniczną: doczyszczanie mocno przylegających zabrudzeń (nożyki, szczotki, korund) . Zmruszałe i osypujące się rzeźby głowy Chrystusa i hostii zostały zdemontowane, wzmocnione środkiem opartym na estrach kwasu krzemowego ; brakujące formy detalu opracowano masą do rekonstrukcji piaskowca firmy Remmers. W podstawie pomnika wykuto odspojone i popękane cementowe spoiny i uzupełniono je odpowiednią masą . Ostatnim etapem pracy było scalenie kolorystyczne obiektu i impregnacja końcowa środkiem hydrofobizującym chroniącym kamień przeciw warunkom atmosferycznym. Wykonawcą prac i opisu prac konserwatorskich jest mgr sztuki Radosław Tarnowski. Na wiosnę zostanie jeszcze wymieniona lastrykowa płyta która w żaden sposób nie pasuje do kamiennego nagrobka. Koszt prac renowacyjnych wyniesie ok 4500 zł. Koszt renowacji został pokryty ze zbiórki prowadzonej przez harcerzy z 8 Drużyny Starszoharceskiej i funduszy parafii.