Opis produktu

O godz. 11.00, odbyła się Msza patriotyczna którą wraz z ks. Biskupem Stanisławem koncelebrowali księża z dekanatu. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych na czele z wójtem Janem Omachlem, delegacje szkół, harcerzy, strażaków, Gminna Orkiestra Dęta. Ks. Proboszcz witając przypomniał wszystkim słowa św. Jana Pawła II: „Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej – do naszej modlitwy”.
W homilii ks. Biskup Stanisław przyzywając fakty z naszej historii prosił o miłość do Polski tu i teraz także do tej małej ojczyzny jaką jest Krościenko Wyżne. Po zakończonej eucharystii wszyscy uczestnicy udali się pod nowy pomnik wdzięczności za Odzyskana Niepodległość i ku pamięci rodaków z Krościenka Wyżnego, którzy za Ojczyznę walczyli i oddali życie. Uroczysta procesje jak każdego roku prowadził św. Marcin na siwym koniu.
Uroczystość pod pomnikiem rozpoczął hymn Polski. Pan wójt Jan Omachel przybliżył ideę powstania pomnika. Następnie nastąpiło jego uroczyste odsłaniecie i poświęcenia. Ks. Biskup Stanisłąw poprowadził również modlitwy za Ojczyzne i poległych. Na koniec głos zabrał ks. Proboszcz. Mówił: „Przychodzi nam dzisiaj stanąć pod tym pomnikiem w duchu modlitwy, zadumy i wdzięczności do minionych pokoleń, naszych dziadów i pradziadów. Oni o wolnej Polsce marzyli, w wielu zrywach narodowych walczyli a w końcu w XI 1918 roku Ją dla nas Wolną Polskę odzyskali…. Dzisiejsza nasza uroczystość niech będzie naszą wdzięcznością dla minionych pokoleń , dla tych którzy z naszych miejscowości przez te 100- lat walczyli o wolna Polskę i ja budowali”.
Wykorzystując czas obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości ks. Proboszcz w imieniu całej społeczności podziękował za wieloletnia pracę i służbę dla naszej lokalnej społeczności Panu Wójtowi Janowi Omachlowi. Zwrócił się również do wójta –elekta Mateusza Liputa: „…Życzymy, aby wpatrzony w dokonania swoich poprzedników przejął pan pałeczkę sztafety pokoleń i wprowadził naszą gminę w nowe 100 –lecie, które wypełni Pan pracą nad rozwojem Krościenka Wyżnego i Pustyn w wspólnie ze wszystkimi jej mieszkańcami będzie tworzył jej dobrobyt i jej piękno. Niech Bóg błogosławi naszej Ojczyźnie…”
Całość zakończyło uroczyste posadzenie Drzew Niepodległości przez : bp Stanisława Jamrozka, wójta Jana Omachla, wójta –elekta Mateusza Liputa, proboszczów parafii Pustyny i Krościenko Wyżne: ks. Tadeusza Osińskiego i ks. Wiesława Kałamarza.