Niedziela Świętej rodziny zbiegła się w tym roku z podsumowaniem wydarzeń mijającego 2023 oku. Ale parafia to przecież Rodzina Rodzin -i dzisiaj jako rodzina parafialna gromadzimy się aby krótko podsumować miniony rok.

Kiedy przeglądałem wydarzenia minionego roku to wśród wielu okazjonalnych były te już cykliczne: Orszak Trzech Króli, rekolekcje szkolne i parafialne Boże Ciało, procesja w wigilię Wniebowzięcia NMP na cmentarz, modlitwy za zmarłych w pierwszym tygodniu listopada, odpusty parafialne – św. Jana Nepomucena i św. Marcina, Droga Światła w wigilie Uroczystości Bożego Miłosierdzia. To również comiesięczne msze św. – każdego 16 – uczniów szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i modlitwy za Jego wstawiennictwem oraz modlitwy do św. Marcina – patrona naszej parafii każdego 11 , każdego 22 do św. Charbela, Adoracje w I niedziele miesiąca i Wieczory Chwały prowadzone przez Wspólnotę Odnowy w Duchu świętym oraz Nieustająca Nowenna Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w każdą środę. Dochodzą do tego i wydarzenia o charakterze religijno- społecznym organizowane przez wiele instytucji, organizacji i ludzi – jak choćby dożynki gminne, dni seniora, opłatek, Koncert Charytatywny Złote Serca czy pieśni patriotycznej. Można powiedzieć że te wszystkie wydarzenie tworzą rok życia w naszej społeczności i w naszej parafii…

W życiu parafii widać też zaangażowanie dzieci i młodzieży –są liczni ministranci, lektorzy, KSM, schola i Dzieci Boże. Przy parafii spotykają się również Harcerze – często uczestniczący w różnych nabożeństwach roku liturgicznego. Działają również grupy dorosłych: Ruch Światło Życie – Domowy Kościół, Akcja Katolicka, Róże Różańcowe, Chór, Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

Miniony rok obfitował również w wydarzenia szczególne:    

12 marca – 94 osoby przyjęły sakrament dojrzałości chrześcijańskiej udzielony im przez abp seniora Józefa Michalika.  Wprowadzono wtedy również relikwie św. Andrzeja Boboli – Patrona Polski – jego kult szerzą szczególnie u nas członkowie Akcji Katolickiej.

Radością które napełniało nasze serca były świecenia kapłańskie i prymicje naszego rodaka ks. Grzegorza Liputa który będzie służył w kapłaństwie w diecezji Krakowskiej – obecnie w Jabłonce. To również prośba do Boga o nowe powołania zakonne i kapłańskie z naszej parafii i z naszych rodzin.

Przeżywaliśmy 150 lecie przybycia SS. Służebniczek do naszej parafii oraz pielgrzymkę dziękczynną z tej racji do Częstochowy.

Również swoje 50 lecie kapłaństwa połączone z Diecezjalnym Świętem Biblii obchodził w naszej parafii rodak ks. Stanisław Haręzga. To była okazja by pogłębić swoją miłość do Bożego Słowa.

Szczególnym wydarzeniem które odbyło się w naszej Archidiecezji była beatyfikacja Rodziny Ulmów w uroczystościach beatyfikacyjnych w Markowej 10 IX br wzięła liczna grupa wiernych z ks. Piotrem a w listopadzie podczas dekanalnego dziękczynienia za tą beatyfikacje nasza parafia otrzymała relikwie bł. Rodziny- ich wprowadzenie do kościoła po odpowiednim przygotowaniu odbędzie się na wiosnę przyszłego roku.

Radością było również przyjęcie do grona ministrantów 23 chłopców i kilku do grona kandydatów. Cieszy na że to już kilka pokoleń spotyka się przy ołtarzu: pracujący, studiujący, uczniowie szkól średnich oraz podstawowej i dzieci. W sumie jest ponad 100 ministrantów lektorów.

Zorganizowane zostały pielgrzymki do min  do  Grecji – śladami św. Pawła i do  Fatimy. Życie duchowe parafii to także msze św. sprawowane w naszej parafii, to sprawowane sakramenty św., to chwile które każdy z nas spędził przed Bogiem w głębi naszego serca – tego nie da się wymierzyć… W czasie październikowego liczenia wiernych było nas w kościele  633 mężczyzn i 893 kobiet (łącznie 1526) oraz komunie św. przyjęło 140 mężczyzn i 284 kobiety. ( Łącznie  424 osób). Trzeba przyznać że o wiele więcej osób przystępuje do komunii św. w dni powszednie i w tygodniu regularnie uczestniczy we Mszach św. porannych w tygodniu.

W naszej parafii – w życiu łaski sakramentalnej – w minionym roku udzielono 49 chrztów ( w tym 10 z poza parafii za zgoda ks. proboszczów, to pochodzący z naszej parafii).

Do I Komunii przystąpiło w klasie III – 47 dzieci.

Na nową drogę życia  z Bożym błogosławieństwem weszło 16 par. (2 pary z poza parafii).

Co miesiąc w I piątki miesiąca odwiedzamy 50 chorych a z okazji świąt wielkanocnych i Bożego Narodzenia kapłani odwiedzili jeszcze kilkanaście  osób.

Był to również rok pożegnań: Do wieczności odeszło 47 osób w tym 5 osób spoza parafii a pochodzący od nas lub mający tutaj grób: to nasi ojcowie, matki, bracia , siostry sąsiedzi, znajomi… Pochowanych zostało również 2 dzieci nienarodzonych. Pożegnaliśmy również pochodzącego z naszej parafii ks. Stanisława Pelczara.

Były i inne pożegnania: w ciągu roku nastąpiły również zmiany duszpasterskie w parafii. Pożegnaliśmy ks. Krzysztofa Zańko i ks. Gerarda Terech  a na ich miejsce przyszli  do nas ks. Piotr Gliniak i ks. Łukasz Juszczyk . Pożegnaliśmy S. Cecylię  Kowalczyk i s. Irenę Jagodzińską; przyszły do nas S. Jadwiga Marszałek i S. Stanisława Kamińska.

Obok życia duchowego – Parafia spełnia też różne obowiązki gospodarcze – W tym roku nie było prowadzonych jakiś większych inwestycji: wykonano ogrodzenie wokół Domu Katechetycznego od strony ścieżki, odmalowano mieszkania księży wikariuszy, wykonano monitoring wokół Domu Katechetycznego (po zniszczeniu ogrodzenia), zamontowano dodatkowe dwa monitory do wyświetlania pieśni w kościele, wykonano nowe meble do zakrystii, rozpoczęto prace przy zagospodarowaniu terenu wokół stawu, wykonano na te prace niezbędną dokumentacje i pozwolenia jak również dokumentację na wnioski składane do Nowego Ładu i PEFRONU.

Te środki dzięki współpracy z RG i UG a zwłaszcza dzięki Wójtowi Gminy zostały uzyskane i realizacja: odczyszczenia cegły i kamienia na kościele oraz konserwacja pokrycia dachu z wymiana skorodowanych rynien będzie przeprowadzona już w przyszłym roku. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja do przetargów. Również pozyskano dotacje z PEFRON-u na z wyposażenie kościoła w konfesjonał gdzie będą mogli się spowiadać  na wózkach inwalidzkich i mający kłopoty ze słuchem. Kilka dni temu została podpisana umowa z PEFRON-em. W ramach tej inwestycji w budynku katechetycznym zostanie wykonana toaleta dostosowana dla niepełnosprawnych, winda jednoosobowa i przystosowana klatka schodowa. Dziękuję tutaj tym którzy pomogli w  tym wniosku i uzyskaniu dotacji.

Cmentarz:  Do końca czerwca parafia a od 1 VII administracje cmentarza przejęła nasza Gmina i cmentarz stał się komunalny. Myślę że już widać różnicę na cmentarzu i wokół niego a zapowiadane przez Wójta inwestycje – już kupiono nową chłodnie, a w planach oświetlenie otoczenia cmentarza wykonanie parkingów i drogi obok cmentarza sprawia że będzie to jedno z piękniejszych dla oka miejsc.        ( Forma Pogrzebu 2 możliwości)

 

Dobrze układa się współpraca, zarówno z Wójtem jak i Radą Gminy, pracownikami gminy. Dziękuje również za bardzo dobra współpracę ze szkołą, Orkiestrze Dętej, naszym Strażakom z OSP, KGW i Kołu Seniora, GOP-sowi, bibliotece czy Dębinie na łamach której publikowane są teksty z życia parafii. Z tymi podmiotami wspólnie organizowaliśmy różne inicjatywy dla naszej społeczności. Serdeczne podziękowania do najbliższych współpracowników za pracę na rzecz parafii, ks. Wikariuszom, naszym SS.Służebniczkom za troskę o kościół, organizację różnych uroczystości religijnych i patriotycznych. Dziękujemy dziś Bogu za przeżyty rok, za wszystkie jego łaski i dobrodziejstwa i przeprośmy za zło, za grzechy, wołając: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami”. Co nas czeka? Ty Boże, jeden wiesz.  Tyle w nas niepokojów, leków związanych z sytuacja na świecie z wojnami, tyle troski i niepokoju o naszą Ojczyznę- chciało by się prosić o zgodę , pojednanie i prawdziwa chęć służenia Ojczynie i ludziom przez polityków i prośmy o ten cud zgody narodowej. Wchodzimy w nowy, nieznany rok 2024 – Tylko Ty Boże wiesz co nas spotka dlatego ufni w To że jesteś naszym Ojcem i nami się opiekujesz mówimy prowadź nas  szczęśliwie  i błogosław! Amen.