Dzisiaj nabożeństwo październikowe o godz. 15.30. Będziemy modlić się za misjonarzy i misjonarki na zakończenie tygodni misyjnego. Zbiórka do puszek na misje.

Jutro ostatni różaniec o 17.30.  Będziemy modlić się za zmarłych od ostatnich Wszystkich Świętych.

Msze św. w listopadzie codziennie o godz. 18.00, a po Mszach św. nabożeństwo wypominkowe.

W zakrystii można składać wypominki za naszych zmarłych, których będziemy polecać przez cały listopad w naszych modlitwach – prosimy zaznaczyć na kartce dzień w którym chcemy aby za tych zmarłych się modlić. Kartki na wypominki są wyłożone na ołtarzach bocznych i stoliku z gazetami.

W środę  1 listopada,  uroczystość Wszystkich Świętych. W naszym kościele Msze św. będą odprawione do południa według niedzielnego porządku. Po południu zaś zamiast Mszy św. o godz. 16.00, będzie o godz.14.00 na cmentarzu, a po niej żałobna procesja i modlitwy za zmarłych. W tych dniach listopadowych w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych.

We czwartek 2 listopada, wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. o godz. 7.00 w kościele, o godz. 9.00 na cmentarzu i 18.00. w kościele.

W dniach od 1 do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego a do końca listopada odpust cząstkowy.

W dniach od 2 do 8 XI Msze św. wraz z wypominkami w kaplicy cmentarnej codziennie o godz. 9.00 w intencji zmarłych polecanych w wypominkach (z wyjątkiem niedzieli).

Młodzież i Harcerze  będą zbierać na renowacje kolejnego  zabytkowego nagrobka 1 XI przy wejściach na cmentarz. Pragniemy wyremontować nagrobek rodziny Orpiszewskich oraz jego ogrodzenie – z poprzedniej zbiórki mamy połowę na wspomniany remont.

Młodzież z KSM-u rozprowadza znicze na groby naszych bliskich  dzisiaj przed kościołem do 12 a potem pod cmentarzem od godz. 12.00. W dniu Wszystkich Świętych  pod cmentarzem od 7 rano  – zachęcamy do ich zakupu – młodzież przeznacza dochód na cele statutowe.

W poniedziałek i wtorek po Mszy św. porannej  modlitwy do św. Andrzeja Boboli po Mszy św. porannej

W tym tygodniu I czwartek, piątek i sobota tygodnia. Spowiedź w czwartek od 17.30  i piątek od 17.00. Do chorych wyjedziemy w piątek o godz. 10.00 po mszy św. na cmentarzu.

W sobotę o godz. 17.00- spotkanie Dzieci Bożych.

Zwracam się ze szczególna prośbą o pomoc przy porządkach przed odpustem parafialnym przy kościele i budynkach parafialnych. Gdyby była pogoda to bardzo proszę o przyjście w  sobotę  na godz 10.00 – może uda się zrobić  porządki przed odpustem, prosiłbym również o co najmniej 2 ciągniki z przyczepkami do wywożenia śmieci.

Tydzień temu było liczenie wiernych: w kościele było 1526 osób (34%)– rok temu  1445 osób (32 % ) a do Komunii św. przystąpiło  424 osoby a rok temu 464 osoby.