W Wielką Sobotę – ostatni dzień Triduum Paschalnego – nie odbywa się Msza Święta. Tego dnia kościół milczy, wierni skupiają się przy Grobie Pańskim na modlitwie i adoracji Chrystusa złożonego do grobu. Zgodnie z tradycją w Wielką Sobotę wierni święcą pokarmy – to tzw. święconka – oraz odwiedzają Grób Pański.
Wigilia Paschalna jest najbardziej wyjątkową liturgią całego roku. Składa się ona z czterech części: Liturgii Światła (o której wspomnieliśmy), Liturgii Słowa (wyjątkowo długiej, składającej się z 8 czytań i 8 psalmów lub w skróconej wersji z 4 czytań i 4 psalmów zwieńczonych Ewangelią o zmartwychwstaniu Jezusa), Liturgii Chrztu i Liturgii Eucharystii. Aby dobrze przeżyć tę wyjątkową, jedyną w swoim rodzaju Mszę świętą, warto skupić się na jej bogatych symbolach i gestach, które kapłan wykonuje.
Wielka Sobota to czas pełen modlitwy, skupienia i refleksji. To moment, w którym powinniśmy się na chwilę zatrzymać. Jednak po mroku Wielkiego Piątku przychodzi najjaśniejsze światło, a jest nim sam Zmartwychwstały Chrystus, który chce rozjaśnić każdą ciemność naszego życia. Czas po Wigilii Paschalnej jest przede wszystkim radością, że Jezus zmartwychwstał.