Nasza szkoła zgłosiła się do kwesty na rzecz Krośnieńskiego Hospicjum w ramach Krośnieńskich Pol Nadziei w Niedziele Palmowa. Uczniowie pod opieka nauczycieli będą w Niedzielą Palmową zbierali ofiary do puszek w tej intencji i rozdawali żonkile przed każdą Msza.

Informacja dotarła dopiero 27 III 2023 dlatego  nie zostało ogłoszone to w niedzielę, ale liczymy na odzew i dobre serce wszystkich parafian i ludzi dobrej woli.