„Niech Pan Was błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swoje nad Wami, niech Was obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Wam oblicze swoje i niech obdarzy Was pokojem”.

 

W tym nowym roku 2023, jako wasi duszpasterze życzymy Wam drodzy Parafianie, wielu łask Bożych. Spełnienia marzeń, opieki Maryi, doświadczenia żywego Jezusa i prawdziwej relacji z Nim. Niech Wam Wszystkim błogosławi Bóg Wszechmogący! Niech w Nowym Roku Bóg darzy zdrowiem, pomyślnością, pomaga przezwyciężyć trudności i wciąż odnawia nadzieję zwycięstwa z Jego Boską pomocą. Niech z Jego pomocą ustanie wojna na Ukrainie , niech zapanuje pokój na całym świecie i obyśmy wszyscy w zdrowiu znów mogli czuć się bezpiecznie.

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku życzą Wasi duszpasterze.