Wyjazd pielgrzymów w piątek 8 VII 2022 roku do Warszawy na lotnisko o godz. 20.00. Wyjazd spod kościoła. Pielgrzymi z Przeworska o godz. 21.30 – Stacja Orlen na osiedlu łańcuckie. (wyjazd w kierunku Łańcuta