Obwodnica Miejsca Piastowego – wyraź swój sprzeciw – zadbaj o dobro gminy i mieszkańców!
Szanowni Mieszkańcy,
W związku prowadzoną aktualnie drugą akcją informacyjną ws. planowanej budowy obwodnicy Miejsca Piastowego zachęcamy do wyrażenia negatywnej opinii dla drogi projektowanej w Wariantach 5 i 6.

Mogą to Państwo uczynić na formularzu dostępnym na stronie internetowej Gminy Krościenko Wyżne dostępnym pod linkiem: Obwodnica Miejsca Piastowego – wyraź swój sprzeciw – zadbaj o dobro gminy i mieszkańców! (kroscienkowyzne.pl)

Wybór wariantu, w którym zostanie wybudowana wspomniana droga jest dla naszej gminy niezwykle istotny, gdyż dwa z proponowanych rozwiązań przechodzą przez nasze terytorium. Wariant określony jako 6 (kolor granatowy) przebiega w terenach zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Grunwaldzkiej i Brzozowskiej całkowicie blokując szanse na rozwój gminy na tym obszarze, z kolei Wariant 5 (kolor zielony) zahaczając jedynie minimalnie o teren gminy przy ul. Dukielskiej w przypadku realizacji może skutkować koniecznością rozbiórki, aż siedmiu domów.

Każdy, komu leży na sercu dobro gminy może zaprotestować wyrażając negatywną opinię dla realizacji wariantów 5 i 6.

Treść przykładowej opinii

Przebieg obwodnicy Miejsca Piastowego przez Gminę Krościenko Wyżne według wariantów 5 i 6 jest niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy (co według wykonującego projekt miało stanowić pierwszą przesłankę dla projektowanego przebiegu drogi).

Proponowany przebieg obwodnicy będzie miał negatywne skutki środowiskowe dla mieszkańców Gminy Krościenko Wyżne m.in. z uwagi fakt, iż przebiega na terenach zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Grunwaldzkiej i Brzozowskiej – wariant 6 oraz ulicy Dukielskiej w Pustynach – wariant 5. Obwodnica zgodnie z definicją to droga wokół miejscowości, obszaru zabudowanego, wyprowadzająca ruch tranzytowy z dala od terenów zurbanizowanych – co w przypadku Wariantów 5 i 6 nie ma miejsca.

Powyższe warianty nie realizują zakładanego celu tj. zmniejszenia natężenia ruchu przez Miejsce Piastowe. Pojazdy jadące od Dukli po zjeździe na węźle MP pojadą do Krosna przez centrum MP. Podobnie ruch lokalny z kierunku Rymanowa i Iwonicza do Krosna będzie odbywał się jak dotychczas. Przyjęcie wariantu 1 lub 4 po nabudowaniu węzła na projektowanej S-19 pozwoli na znaczne zmniejszenie natężenia ruchu przez rondo w Miejscu Piastowym.

Wypełnienie Ankiety:

Preferowany wariant (tabela ) – zaznaczyć X przy wariancie 1 lub 4, a przy wariantach 5 i 6 można wpisać „NIE”.

Formularz opinii należy przesłać pocztą na adres biura projektowego:
MPRB Sp. z o. o. ul. Życzkowskiego 12, 31-864 Kraków lub na adres e-mail: biuro@mpmosty.pl najpóźniej w terminie do dnia 29.06.2022 r.