15 maja dzieci z klas III przyjęły po raz pierwszy Komunię Świętą.