Wielki Piątek to Dzień męki i śmierci Pana Jezusa. W tym dniu nie odprawia się Mszy świętej. Celebrowana jest Liturgia Męki Pańskiej, w czasie której odczytuje się opis męki Pana według Ewangelii św. Jana. Chrystus umarł za wszystkich, dlatego w tym dniu zanosimy modlitwę do Boga za cały Kościół i świat.
Uroczyste odsłonięcie i ukazanie krzyża przypomina prawdę, że od kiedy zawisł na nim Chrystus, przestał być znakiem hańby. Stał się On symbolem zwycięstwa nad grzechem i śmiercią.
Liturgię kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Bożego. Trwając na modlitwie, rozważamy Mi­sterium Męki i Śmierci Chrystusa, która przyniosła wyzwolenie całemu światu. Jego śmierć to zwycięstwo nad naszą śmiercią wieczną, a Jego Zmartwychwstanie to przyczyna i gwarancja naszego przyszłego zmartwychwstania i życia w chwale.