6 lutego 2022 r odbyła się wizytacja kanoniczna naszej parafii. Ks. bp Stanisław Jamrozek przyjechał w sobotę wieczór. Była to okazja do wieczornych rozmów kapłanów z ks. biskupem, ale także do zapoznania się z naszym życiem na plebanii. W niedzielę na pierwszej mszy św. o godz. 7.00 nastąpiło powitanie bpa przez ks. proboszcza i przedstawienie obrazu parafii od ostatniej wizytacji w 2017 roku. W czasie każdej mszy św. ks. bp kierował słowo Boże do zebranych. Po mszy świętej o godz. 9.00 odbyło się sprawozdanie z pracy grup parafialnych i Rady Parafialnej, które przedstawili p. Józef Wilusz i p. Justyna Nóżka. Była to okazja do krótkiego zaprezentowania grup i tego co działo się w parafii od ostatniej wizytacji. Każda z grup w formie pisemnej przedstawiła również szczegółowe sprawozdanie z działalności od ostatniej wizytacji. Po Mszy św ks. bp spotkał się jeszcze z grupami parafialnymi a następnie poświecił Przystań św. Marcina gdzie gospodarzami byli członkowie Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Podczas mszy św. o godz. 11.00 uroczyście do naszego kościoła zostały wprowadzone relikwie św. Charbela Makhlouf. Bp Stanisław zachęcał do dawania świadectwa wiary i angażowania się w życie religijne parafii oraz do bycia świętym na wzór świętych – także św. Charbela. Eucharystię zakończyło uroczyste błogosławieństwo pasterskie i przyjęcie nowej Róży Męskiej. Po południu odwiedziliśmy ks. Jana Marszłaka w domu, a potem modliliśmy się nad grobami kapłanów i za wszystkich zmarłych na cmentarzu. Ostania Msza św. zgromadziła młodzież z klas VI i VII przygotowującą się do bierzmowania – z którymi ks. bp spotkał się po eucharystii. Zakończenie wizytacji odbyło się u Sióstr Służebniczek, gdzie ks. bp mógł zapoznać się z pracą i posługą sióstr w parafii oraz z funkcjonowaniem Przedszkola. Jakże obfity dzień zakończyła kolacja u Sióstr zakonnych.