XXXI Niedziela zwykła 31 X 2021

Dzisiaj ostatnie  nabożeństwo październikowe o godz. 15.30 będziemy modlić się za zmarłych od ostatnich Wszystkich Świętych.

Msze św. w listopadzie codziennie o godz. 17.00, a po Mszach św. nabożeństwo wypominkowe.
Młodzież z KSM-u rozprowadza znicze na groby naszych bliskich  dzisiaj przed kościołem a jutro przed cmentarzem. – zachęcamy do ich zakupu – młodzież przeznacza dochód na cele statutowe.

W zakrystii można składać wypominki za naszych zmarłych, których będziemy polecać przez cały listopad w naszych modlitwach – prosimy zaznaczyć na kartce dzień w którym chcemy aby za tych zmarłych się modlić. Kartki na wypominki są wyłożone na ołtarzach bocznych i stoliku z gazetami.

Jutro w poniedziałek  1 listopada,  uroczystość Wszystkich Świętych. W naszym kościele Msze św. będą odprawione do południa według niedzielnego porządku. Po południu zaś zamiast Mszy św. o godz. 16.00, będzie o godz.14.00 na cmentarzu, a po niej żałobna procesja i modlitwy za zmarłych. W tych dniach listopadowych w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych.

We wtorek 2 listopada, wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. o godz. 7.00 w kościele, o godz. 9.00 na cmentarzu i 17.00. w kościele.

Stolica Apostolska zdecydowała że w tym roku przez cały i listopad duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

W dniach od 2 do 8 XI Msze św. wraz z wypominkami w kaplicy cmentarnej codziennie o godz. 9.00 w intencji zmarłych polecanych w wypominkach (z wyjątkiem niedzieli). Wypominki przez cały listopad po Mszach św. wieczornych. będą zbierać na renowacje zabytkowego nagrobka dzisiaj i  1 XI przy wejściach na cmentarz.

We wtorek kolejne spotkanie w ramach Rekolekcji Odnowy Wiary które prowadzi ks. Marcin Lorenc. Zapraszamy wszystkich chętnych do pogłębienia swojej wiary.

W I środę miesiąca przed mszą św. poranną członkowie Akcji Katolickiej poprowadzą modlitwy do św. Józefa.

W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie kandydatów na ministrantów. (będzie próba przed przyjęciem).

W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie ministrantów.

W tym tygodniu I czwartek, piątek i sobota tygodnia. Spowiedź w czwartek i piątek od 16.30. Do chorych wyjedziemy w piątek o godz. 10.00 po mszy św. na cmentarzu.

Zwracam się ze szczególna prośbą o pomoc przy porządkach przed odpustem parafialnym przy kościele i budynkach parafialnych. Gdyby była pogoda to bardzo proszę o przyjście w  po południu  i sobotę  na godz 10.00 – może j uda się zrobić część porządków, prosiłbym również o co najmniej 2 ciągniki z przyczepkami do wywożenia śmieci.

W sobotę 6 XI  na godz.13.30 zapraszamy na Mszę św. wszystkich złotych jubilatów  którzy będą obchodzić 50 –lecie małżeństwa, zapraszamy ich rodziny, władze gminne i wszystkich seniorów którzy będą obchodzić Dzień Seniora.

Ks. Jan Marszałek w domu od poniedziałku do środy będzie odprawiał msze św. od uczestników pogrzebu za śp. Zofię Boczar, od czwartku do piątku za śp. Antoniego Podkul a od soboty do wtorku śp. Leszka Kosibę my je tutaj w kościele będziemy ogłaszać.

W tym tygodniu odbył się pogrzeb śp. Wacława Frydrycha z Wąskiej i śp. Stanisława Pelczar z Północnej…. – wieczne odpoczywanie……

W przyszłą niedzielę rozpoczynamy misje parafialne które zakończymy odpustem w dniu 11 Listopada. Do każdego domu dotarł program dlatego nie będę go czytał. Gdyby ktoś chciał wziąć jest wszędzie i na ołtarzach bocznych i przy czasopismach. Będą również wywieszone plakaty. Tak zorganizujmy czas aby uczestniczyć w spotkaniach misyjnych. Proszę o to zwłaszcza ludzi młodych i młodzież uczącą się w szkołach średnich i pracującą.

 

MISJE PARAFIALNE  PARAFIA KROŚCIENKO WYŻNE  7-11.11.2021r.

„ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ UCZCIE.”

 

NIEDZIELA, 7.11.2021 r.

700 – Eucharystia z kazaniem misyjnym

900 – Eucharystia z kazaniem misyjnym

1100 – Eucharystia z kazaniem misyjnym dla dzieci (Zapraszamy rodziców z dziećmi)

15.00- Koronka do Miłosierdzia Bożego.

1600 – Eucharystia z kazaniem misyjnym

Adoracja do godz. 21.00. Wieczór Chwały od 19.30.

Zakończenie Apelem Jasnogórskim z rozważaniami.

 

PONIEDZIAŁEK, 8.11.2021 r.

7.00 – Msza św. z nauka ogólną.

9.00 – Msza św. z kazaniem w kaplicy cmentarnej.

17.00 – Eucharystia z kazaniem misyjnym.

Po zakończonej Eucharystii spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, młodzieży szkół średnich oraz pracujących.

 

WTOREK, 9.11.2021 r.

700 – Eucharystia z kazaniem misyjnym.

830 –Spowiedź przed Eucharystią dla chorych i starszych

900 – Eucharystia z kazaniem misyjnym dla osób starszych i chorych z sakramentem namaszczenia

10.00 – Całodniowa Adoracja Najświętszego Sakramentu.

1700  – Eucharystia z kazaniem misyjnym – Z ODNOWIENIEM PRZYŻECZEŃ MAŁŻEŃSKICH

PO ZAKOŃCZONEJ EUCHARYSTII SPOTKANIE MISYJNE DLA MAŁŻEŃSTW

 

ŚRODA 10.11.2021

700 – Eucharystia z kazaniem misyjnym

DZIEŃ SPOWIEDZI MISYJNEJ: 10.00-12.00  15.00. -17.00.

1700 – Eucharystia z kazaniem misyjnym.

PO ZAKOŃCZONEJ EUCHARYSTII PROCESJA  POD KRZYŻ MISYJNY Z KRZYŻAMI

 

CZWARTEK , 11.11.2021r.  ODPUST PARAFIALNY

– Zakończenie Misji parafialnych

730 – Eucharystia z kazaniem misyjnym

900 – Eucharystia z modlitwą za Ojczyznę. Procesja pod pomnik Odzyskania Niepodległości.

1100 – Uroczysta suma odpustowa z wprowadzeniem relikwii. PO UROCZYSTEJ SUMIE ZAWIERZENIE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ I OJCZYZNY BOGU.  PROCESJA I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NAJŚWIETSZYM SAKRAMENTEM.

16.00- Msza św. recytowana bez kazania.

Drodzy Parafianie!

Przeżywamy trudny czas pandemii – w roku ubiegłym nasze życie zamarło  z tego powodu nie odbyły się Misje Parafialne choć wszystko było już gotowe.

W roku obecnym dzięki sprzyjającym okolicznościom przeżywaliśmy czas nawiedzenia figury św. Michała Archanioła z Gargano i Rekolekcje Odnowy Wiary. To był tylko wstęp do uczty duchowej która nas czeka, do Misji Parafialnych – „ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ UCZCIE.” Miejmy nadzieję że zachowując środki bezpieczeństwa uda nam się przeprowadzić nasze spotkania duchowe i zorganizować  odpust parafialny.

Zaprasza nas do tego  Jezus Chrystus — pierwszy i najważniejszy misjonarz. Głoszenie dobrej Nowiny o Królestwie Bożym czekającym człowieka rozpoczął od słów: „Nawracajcie się…(Mt 4,17) Od tego czasu wezwanie to rozbrzmiewa i będzie rozbrzmiewać po całej ziemi dopóki człowiek będzie ją zamieszkiwał. Człowiekowi bowiem ciągle potrzebna jest odnowa duchowa i ciągle na nowo musi się nawracać, aby nie stał się ewangeliczną owcą, zbłąkaną na manowcach i bezdrożach, zaplątaną w cierniskach grzechu i zła.

I przed nami stanie Jezus Chrystus w osobie Księdza Misjonarza  ze swoim Orędziem „Nawracajcie się…”, „Dziś, gdy słyszycie głos Boga nie zamykajcie serc waszych”. Niech to wezwanie usłyszą wszyscy bez wyjątku parafianie.

Żyjemy w czasach wyjątkowych, w czasach duchowej walki. W Europie i w Polsce dokonują się wielkie przemiany. Toczy się „bitwa o Polskę”. Rozsypał się wprawdzie system, którego głównym zadaniem było niszczenie wiary w Boga, ale pozostali ludzie, którym marzy się rozprzestrzenianie zła w różnej postaci i zniszczenie tego co Boże, rozmywanie wszystkiego. Podważane są więc wartości moralne i etyczne, rozprzestrzeniana jest demoralizacja młodzieży i odrywanie człowieka od Boga i Kościoła.

Wielu odeszło, także poprzez grzechy ludzi Kościoła, wielu jest zdezorientowanych i zagubionych, wielu poprzez czas pandemii zobojętniała. Potrzebne są więc misje w naszej parafii, by wniosły nowy zapał życia według Ewangelii i Bożych Przykazań, by umocniły i ugruntowały wiarę wierzących, rozpaliły pierwotną gorliwość obojętnych i ukazały drogę błądzącym i poszukującym.

Prosimy Was zatem o modlitwę, by te właśnie owoce przyniosły misje w naszej Parafii. Niechaj nikogo nie zabraknie: rodziców, młodzieży, dzieci, osób samotnych i cierpiących. Niech te misje św. przyczynią się do odrodzenia religijnego i moralnego w naszej Parafii.

Do serc Waszych i Waszego domu niech wstąpią Boże moce za przyczyną Matki Bożej nieustannie gotowej nam pomagać i naszych patronów św. Marcina , św. Jana Nepomucena i świętych których relikwie mamy w naszym kościele. Niech Święty Michał Archanioł który tak niedawno gościł wśród na pozwoli nam wygrać kolejna bitwę o życie Boga w nas… oby czas zakończenia Misji był czasem naszego zjednoczenia przy Chrystusie na Świętej Uczcie.

Wasi Duszpasterze i ks. Misjonarz ks. Jacek Michno.