21 V 2021 roku odbył się w naszej parafii odpust ku czci św. Jana Nepomucena.

Kim był ten święty, którego wizerunków jeszcze tak wiele zachowało się także i w Polsce. Urodził się około 1348 r. w Pomuku (stąd Nepomucen) koło czeskiej stolicy. Pierwsza potwierdzona wiadomość o przyszłym świętym – wtedy kleryku – notariuszu w praskiej kurii biskupiej – pochodzi z 1370 r. Dziesięć lat później otrzymał święcenia i probostwo jednej z praskich parafii. Studiował w Pradze i włoskiej Padwie. W 1390 r. awansował wysoko, jak byśmy to dziś powiedzieli. Arcybiskup Jan Jenzenstein mianował go swym wikariuszem generalnym. I tu zaczyna się historia, która mogłaby posłużyć za scenariusz trzymającego w napięciu dreszczowca z polityką, władzą, wiarą, miłością i zbrodnią w tle. A wszystko za sprawą panującego w tym czasie w Czechach Wacława IV Luksemburskiego.

Historycy, zwłaszcza związani z Kościołem, nie mają o tym monarsze zbyt dobrej opinii. Prowadził rozpustny i hulaszczy tryb życia, bez żadnych skrupułów grabił kościelne dobra. Chciał również zamianować opata w Kladruby nie mając do tego prawa. Zakonnicy dowiedziawszy się o tym uczynili to wcześniej. Nie mogąc dopaść abpa Jana Jenzensteina cała królewska nienawiść skupia się teraz na Janie z Pomuka. Był torturowany, podobno również osobiście przez Wacława, ledwie żywy, zostaje przez królewskich siepaczy wrzucony ze słynnego później mostu Karola do Wełtawy. Istnieje legenda, że kapłan miał przywiązany do szyi kamień młyński, który urwał się w chwili, gdy oprawcy topili Jana. Niektórzy historycy do męczeństwa Jana dopisują jeszcze jeden rozdział. Otóż miał on być także spowiednikiem królowej Zofii. Wacław kazał go zgładzić, bo duchowny mimo tortur nie chciał zdradzić tajemnicy spowiedzi.
Odpust w naszej parafii związany jest z założeniem bractwa św. Jana Nepomucena któr w parafii zaprowadził ks. Andrzej Pietraszewski (1757 – 1787) .
Kult św. Jana zaczął się szerzyć w Polsce po kanonizacji tego Świętego w marcu 1729 r. W 1744 r. wybudowano ołtarz św. Jana Nepomucena, a ks. Pietraszewski w r. 1770 zaprowadził Bractwo. Było to pierwsze i przez długie lata jedyne Bractwo w parafii, wykazujące wielką aktywność i przyczyniło się w znacznym stopniu do ożywienia życia religijnego.
Odpustowi w naszej parafii przewodniczył ks. bp Edward Kawa – sufragan archidiecezji Lwowskiej. Sprawował msze św o godz. 16. 00 i 18.00 w czasie której udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej parafii. Ks. bp Edward nawiązał do tego że i on pochodzi z diec. Przemyskiej z Mościsk które zostały w ZSRR. Wzywał w osobistym świadectwie do dawania świadectwa wiary i miłości do Chrystusa. Wskazywał na św. Jana Nepomucena jako człowieka którego powinniśmy naśladować a życie opierać na wierze w Jezusa. Młodych zachęcał do dawania świadectwa swojej wierze.