Za kilka godzin rok 2019 będzie już tylko wspomnieniem w historii. Ale dziś odchodzący rok zmusza człowieka, a tym bardziej chrześcijanina, do refleksji i zastanowienia. Jaki był? Czy należy tylko do nieodwracalnej przeszłości, czy też będzie rzutować na moją przyszłość?

Ostatni dzień roku kalendarzowego, służy podsumowaniu, bilansowi.

Sakrament chrztu przyjęło 46 dzieci w tym 2 za zgodą, gdyż rodzice pochodzą z naszej parafii.

W klasie trzeciej przyjęło I komunie św. 31 dzieci. Trzeba żywić tylko nadzieję, że rodzice nie postawią swoim dzieciom bariery w spotkaniu z Chrystusem Eucharystycznym, że będą wraz z nimi pogłębić miłość do Jezusa Eucharystycznego przez praktyki I piątków miesiąca.

Sakrament Ducha Św.  – bierzmowanie – w czasie odpustu parafialnego przyjęło 46 naszych młodych parafian z zamiarem bycia rycerzami, żołnierzami Chrystusa, którzy wiarę mężnie mają wyznawać, bronić jej i według niej żyć –  i oby tak było – pomóżmy im w tym naszym świadectwem wiary w domu, w rodzinie , w parafii.

Do ołtarza podążyło w tym roku 21  par,  w tym 3 z licencji, aby wspólnie układać sobie życie, zakładać nowe cząstki żywego, domowego Kościoła. Niech siłą dla nich (i nas) – będzie coniedzielna Msza św., codzienna modlitwa rano i wieczorem, a przede wszystkim częsta i godna Komunia św. Byłoby wspaniale gdyby ci młodzi tworzący nowe rodziny zainteresowali się pogłębieniem swojej duchowości i zaangażowali się w Ruch Domowego Kościoła- będziemy zapraszać młode małżeństwa do tego w czasie wizyty duszpasterskiej.

W kończącym się roku z naszej wspólnoty odeszło do Pana 38 osób w tym 2 pogrzeby za zgodą i jeden pochówek dziecka nienarodzonego. Niech Chrystus Pan, obdarzy ich życiem wiecznym

Rok który przeżyliśmy to czas w którym miały miejsce wiele wydarzeń wspomnę niektóre: orszak Trzech Króli, adoracje 24 godzinne w intencji trzeźwości, procesja w Wigilię Wniebowzięcia na cmentarz, to trwające comiesięczne  rekolekcje o sakramentach, Koncert Uwielbienia i Wieczory Chwały, to wreszcie pielgrzymki Sanktuaria Fatima, Lourdes i La Salette i na Białoruś, to przyjęcie obrazu Matki Bożej Solidarności, to pomoc Olusiowi, Krzysiowi i Oli  poprzez  koncert Złote Serca i inne akcje pomocy, wreszcie to nasz odpust parafialny z bierzmowaniem naszej młodzieży. To również diakonat kl. Jakuba i obłóczyny kleryka Grzegorza.

Ze spraw gospodarczych – W tym roku wykonaliśmy następujące prace:  

Zakończono rozpoczęty w poprzednim roku kapitalny remont organów.

Izolację ścian oraz drenaż opaskowy wokół kościoła, odprowadzenie wody opadowej  -czyli kanalizację deszczową oraz nową kostkę wokół kościoła – czyli zagospodarowanie terenu wokół naszej świątyni- nie udało by się to bez zaangażowania wielu parafian na różnych etapach tych prac od spraw przy składaniu i rozliczaniu wniosków, pomocy przy pracach  a także poprzez wkład finansowy który został wniesiony– dziękuję zwłaszcza za ofiary złożone na ten cel prawie 105 tyś zł w czasie zbiórki przez rady parafialne. Wykonano utwardzenie wokół plebani i wyjazdu na ul. Szkolną oraz oświetlenie ścieżki do kościoła z plebanii.

Na plebani wykonano generalny remont mieszkania  w którym mieszka ks. Wikariusz Krzysztof oraz zakończono remont łazienki u proboszcza.  Z uwagi na rozszczelnienie komina na plebanii wykonano wkład chromo-niklowy.

Odnowiono kolejny stary nagrobek na cmentarzu.

Te wszystkie zadania zostały wykonane dzięki  zaangażowaniu wielu parafian oraz wsparciu finansowemu indywidualnych ofiarodawców – wielu rodzin oraz różnych instytucji – za które ogromnie dziękuję.

Problemem który już nurtuje nas od kilku lat jest utrzymanie cmentarza.  Wpływy z cmentarza w tym roku to 25 tyś zł. tyś zł. Wydatki: to 50 tyś zł zł Dołożone zostało 25 tys zł.

Wielokrotnie od kilku lat na radzie ekonomicznej ten temat jest omawiany i ponieważ nie ma tutaj łatwych rozwiązań zdecydowaliśmy wystąpić do Rady Gminy o przejecie cmentarza na komunalny – takie pismo zostało przez naszą parafie i parafię Pustyny złożone. Wspomnę, że okoliczne cmentarze np. w gminie Miejsce Piastowe, gminie Jedlicze są już komunalne, a teraz również cmentarz w Korczynie będzie skomunalizowany.

Dlatego zwracam się z prośbą do naszych radnych o wyrażenie zgody na  przejęcie przez gminę cmentarza, aby zapewnić  jeszcze lepsze jego funkcjonowanie, gdyż parafii w tej chwili nie stać już ani na pracownika, ani na wywóz śmieci, a co dopiero na inwestycje na cmentarzu.

Co przyniesie przyszły rok zobaczymy; na pewno będę chciał ogrodzić staw, może również dokończyć otoczenie domu parafialnego i plebani, zakończyć remont na plebanii, w kościele dokończyć wymianę ławek i zrobić nowe meble do zakrystii na ornaty, a także wyremontować drugą zakrystię wraz z meblami dla ministrantów.

Przyszły rok to także czas Misji Parafialnych w jesieni, Dni Kultury Chrześcijańskiej. Czerwiec w naszej parafii, to także prymicje ks. Jakuba i czas jubileuszy kapłańskich.

Na zakończenie starego roku szczególne słowa wdzięczności kieruję ku: ks. Wikariuszom: Krzysztofowi i  Tomaszowi oraz Łukaszowi który go zastąpił, ks. Prałatowi Krzysztofowi, i ks. Prałatowi Janowi i ks. Kanonikowi  Aleksandrowi – naszym rodakom – za pracę i zaangażowanie  w duszpasterstwie,  naszym siostrom zakonnym, troszczącym się o porządek w kościele, wszystkim grupom parafialnym, Radzie Parafialnej (za wiele cennych uwag i za wspólną troskę o parafię i Kościół),  wszystkim parafianom zatroskanym o dobro duchowe i materialne naszej parafii i Kościoła – dziękuję za wszelkie ofiary pieniężne składane na potrzeby kościoła oraz za wszelką pomoc i dobre słowo – wszystkim za wszystko składam Bóg zapłać.

Dziękuję za współpracę GOPS-owi, naszym strażakom z OSP,  Klubowi Seniora, KGW, szkole, przedszkolom, bibliotece, GOSIR-owi, Stowarzyszeniu Dębina, pracownikom Urzędu Gminy, wójtom i radnym  naszej gminy.

Za wszelkie niedociągnięcia w służbie Bożej – niewłaściwe słowo lub gest – pragnę wszystkich przeprosić

Prośmy wiec tutaj i dziś wszyscy, aby Bóg bogaty w miłosierdzie przyjął dziś od nas akty przebłagania, wynagrodzenia i prośby; dziękując zaś wołajmy: Jezu zostań w nas, Jezu połącz nas … złącz nas w prawdzie i miłości, który jesteś w nas. Amen