22 X 2019 miało miejsce zebranie sprawozdawczo-wyborcze Parafialnego oddziału Akcji Katoliciej w naszej parafii. Zebranie poprowadził odpowiedzialny za Akcję Katolicka w dekanacie Krosno II p. Andrzej Wais. Po sprawozdaniu z działalności POAK które przedstawił prezes pan Stanisław Gerlach, ukonstytuowała sie komisja skrutacyjna i wybrano dwóch kandydatów na prezesa POAK. Zostali nimi dotychczasowy prezes pan Stanisław Gerlach i pani Krystyna Pojnar. Wyboru nowego prezesa POAK w Krościenku Wyżnym spośród tych kandydatów dokona abp Adam Szal.