W  dzisiejszą niedzielę nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.45. Akcja Katolicka przed Mszą św. o godz. 8.00 poprowadzi moditwy w intencji Ojczyzny.

W naszej parafii gościmy dzisiaj brata Zdzisława – pallotyna pochodzącego z Przysietnicy- misjonarza z Rwandy, Kongo i Kenii. Ministranci będą zbierać ofiary do puszek na pomoc misjonarzom pallotyńskim pracującym w Rwandzie i na prowadzone przez nich działa. Brat Zdzisław pod kościołem będzie również rozprowadzał afrykańskie dewocjonalia.

Msze św. w tygodniu o godz. 18.00. a środowe nowenny do MBNP po Mszy św. o godz. 18.00. Kancelaria czynna po Mszy św. wieczornej o godz. 18.30 z wyjątkiem świat i soboty oraz niedzieli.

Jutro w poniedziałek po Mszy św. wieczornej spotkanie  Akcji Katolickiej.

We wtorek 10 IX – spotkanie Wspólnoty w Duchu Świętym oraz Msza św. harcerzy.

We wtorek  po Mszy sw. wieczornej w Sali KSM-u spotkanie pielgrzymów wyjeżdzających na Białoruś z piątku na sobotę –  prosimy o wpłacenie  pozostałej kwoty . Ziemia Święta: Proszę  do 20 IX o wpłatę 1000 zł pielgrzymów do Ziemi Świętej i Jordanii na bilety samolotowe. Jest jeszcze 2 wolne miejsca na ta pielgrzymkę.

W środę S. Organistka S. Cecylia zaprasza wszystkie dzieci ze scholii, zapraszamy nowe z klas II, III i IV na godz. 16.30 na spotkanie do Domu Parafialnego – Katechetycznego.

W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie ministrantów i lektorów – obecność obowiązkowa. Zapraszamy również nowych chłopców do służenia aby rozpoczęli kandydaturę na ministranta.

W środę po nowennie do Matki Bożej ucałowanie relikwii św. Marcina – patrona naszej parafii.

W piątek po Mszy św. wieczornej spotkanie KSM-u zapraszamy młodzież od klasy VI do włączenia się w jego działalność.

Metropolita Przemyski, abp Adam Szal, zachęca wszystkich duszpasterzy, osoby życia konsekrowanego oraz wszystkich wiernych do różańcowej modlitwy przy krzyżach i kapliczkach na terenie wszystkich parafii Archidiecezji Przemyskiej. Wspólna modlitwa, w duchowej łączności z całą Archidiecezją i Polską odbędzie się w sobotę14 września 2019 r.

Wezwanie do sięgnięcia po różaniec, trwanie z Maryją przy Jezusowym krzyżu, niech stanie się dla nas inspiracją do wzmożonej modlitwy wynagradzającej za grzechy zobojętnienia w wierze, niech przyczyni się do budowania wzajemnej jedności i solidarności parafialnej i sąsiedzkiej oraz niech będzie manifestacją wiary i świadectwem przemieniającym zatwardziałość zobojętniałych serc.

Do wspólnej modlitwy zapraszamy wszystkich wiernych, w szczególności wspólnoty dziecięce i młodzieżowe. Apel o łączność modlitewną przekażmy również osobom chorym, cierpiącym, przebywającym w różnych ośrodkach leczniczych i sanatoryjnych. Zachęcamy wszystkich, by stosowne modlitwy przeżyli także w gronach rodzinnych, przy domowych lub przydrożnych kapliczkach z wizerunkami krzyża.

W sobotę Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Modlitwa różańcowa po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 – procesyjnie przejdziemy pod krzyż na parkingu –proszę o niezastawienie autami ronda wokół krzyża przy lipie Cecylia. Zapraszamy na to nabożeństwo młodzież przygotowująca się do  bierzmowania z klas VI, VII i VIII, KSM oraz harcerzy z pochodniami. Po zakończeniu modlitwy ucałowanie relikwii krzyża świętego.

Wójt Gminy Krościenko Wyżne informuje, że w dniu 17 września (wtorek) przy Urzędzie Gminy w godzinach od 9:00 – 12:00 pojawi się mammobus. Będzie to okazja do  wykonania bezpłatnej mammografii cyfrowej dla kobiet w wieku 50-69 lat, które nie wykonywały bezpłatnego badania w ciągu ostatnich 2 lat.  Istnieje również możliwość wykonania badania przez panie, które nie są objęte programem profilaktycznym, jednak będzie się to wiązało z odpłatnością
w kwocie 80 zł.

W niedzielę 22 września 2019 r. w naszym kościele odbędzie się III Rodzinny Koncert Uwielbienia, organizowany przez Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym. Zgłoszenia wokalistów indywidualnych, zespołów muzycznych i grup chóralnych przyjmowane są do 8 września na adres e-mail : odnowa.kroscienkowyzne@interia.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko występującego, tytuły oraz teksty śpiewanych utworów. W przypadku grup, prosimy o podanie ich liczebności. Serdecznie zapraszamy!

Przy czasopismach do nabycia książka ks. Kazimierza Kaczora o Duszpasterstwie Rolników i dożynkach Archidiecezji Przemyskiej min. z Haczowa, Krościenka i Dukli. Cena 20 zł.

Parafia Korczyna organizuje pielgrzymkę do Włoch szczegóły na plakacie na tablicy ogłoszeń.