Uroczysta Mszą św. koncelebrowaną przez ks. prałata K. Pastuszaka, ks. wikariusza Łukasza Mazura i ks. proboszcza W. Kałamarza rozpoczęto nowy rok szkolny. W asyście liturgicznej uczestniczył również diakon Jakub Szafran. Zgromadzili się uczniowie , rodzice i nauczyciele na czele z dyrekcją szkoły:  Markiem Aftanasem i jego nowym zastępcą Sebastianem Frydrychem.  W czasie Mszy św. szczególnie dziękowano za ponad 36 letnią pracę jako nauczyciela i dyrektorki szkoły przechodzącej na emeryturę dyr. Marcie Such. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Łukasz – nowy katecheta. Eucharystia była okazja do wspomnienia 80-rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej. Na koniec społeczność szkolna nosząca imię Jana Pawła II otrzymała błogosławieństwo relikwiami św. Jana Pawła II. Oprawę Mszy św. przygotowali ministranci i schola parafialna.