W dniach 15-16.03.2019 r. w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Michalitek w Miejscu Piastowym 48 osób przeżywało  „Dzień Skupienia” naszej parafialnej Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Chwała Boża”. Przewodnikiem i pasterzem był charyzmatyczny ks.Michał Bester, obecnie wikary w parafii Iwonicz.  Piątek przeżywaliśmy w duchu pokuty i zadośćuczynienia za grzechy. Sobota miała charakter bardziej formacyjny.  W bloku do południowym, między  innymi, wysłuchaliśmy konferencji  Księdza o  modlitwie z Pismem Świętym, aby potem  spędzić czas przed Jezusem rozważając Hymn o Miłości. Po południu  słuchaliśmy o darach, owocach i charyzmatach Ducha Świętego, aby potem uwielbiać Boga i prosić go w modlitwie wstawienniczej  o dary i charyzmaty potrzebne do wzajemnej posługi we Wspólnocie i Kościele. Każdego dnia dopełnieniem była Eucharystia i adoracja  Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.  A Jezus dotykał naszych serc i wylewał zdroje łask. Jesteśmy  wdzięczni ks. Michałowi za prowadzenie na modlitwie,  za piękne słowo Boże i przydatne wskazówki do wzrastania duchowego.