W dniach 18-20 marca 2019 odbyły się rekolekcje szkolne. Prowadził je ks. Arkadiusz Wojnicki –wikariusz z Dukli. Dzieci i młodzież z naszej szkoły mogły przybliżyć sobie mękę Jezusa i zastanowić się nad swoim życiem. Na zakończenie rekolekcji młodzież z Koła Teatralnego pod kierunkiem pani Katarzyny Marszalek przedstawiła i wspólnie przeżyła inscenizowaną Drogę Krzyżową. Na zakończenie rekolekcji dzieci i młodzież miała okazje poznać życie ludzi i dzieci z odległej Rwandy w środkowej Afryce podczas spotkania z ks. Proboszczem W. Kałamarzem, który w czasie ferii zimowych na zaproszenie Księży Marianów gościł w tym kraju.