lp.

terminy spotkań

klasy 6 – 46 osób

klasy 7 – 45 osób

1

19.10.2018

Po co Bierzmowanie?

Miejsce spotkania – kościół.

Czym jest modlitwa?  –

Miejsce spotkania – salka.

2

23.11.2018

Miłość Boża.

+ praca w grupach

Miejsce spotkania – salka.

Istota modlitwy.

+ w grupach modlitwa uwielbienia

i dziękczynienia.

Miejsce spotkania – kościół.

3

14.12.2018

Grzech. + praca w grupach

Miejsce spotkania – salka.

Rozwój modlitwy.

+ w grupach modlitwa  przeproszenia i prośby.

Miejsce spotkania – kościół.

4

18.01.2019

Jezus Chrystus Zbawiciel.

+ praca w grupach.

Miejsce spotkania – salka.

Przeszkody w modlitwie. 

+ w grupach krótkie rozważanie Słowa Bożego

+  modlitwa spontaniczna na bazie Słowa.

Miejsce spotkania – kościół.

5

03.02.2019

Obie grupy – udział w Wieczorze Chwały.

6

22.03.2019

Osobiste przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciel

Miejsce spotkania – kościół.

Rodzaje modlitwy.

modlitwa spontaniczna

(przeproszenia, uwielbienia,

dziękczynienia i prośby)

Miejsce spotkania – salka.

7

12.04.2019

Obie grupy – Eucharystia – największy dar. –

konf. ks. Dominika Chmielewskiego SDB

8

24.05.2019

Wspólnota Kościoła. Duch Św.

Modlitwa wstawiennicza.

Miejsce spotkania – kościół.

Modlitwa pracą.

Wspólna modlitwa z rozważaniem Słowa Bożego

i modlitwą spontaniczną.

Miejsce spotkania – salka.

9

08.06.2019

Obie grupy – udział w Czuwaniu

przed Świętem Zesłania Ducha Świętego.

 

animatorzy grup

Ewa Żywiec

Jola Pelczar

 

Bożena Dębiec

Mariola Wójcik

 

Lucyna Szmyd

Krysia Półchłopek

 

Danusia Pelczar

Kamil Lenart

 

koordynacja całości

Ewa Żywiec

Jola Pelczar

 

diakonia muzyczna

Rafał Glazar, Dorota Królicka, Krysia Pojnar (w kościele)

 

uwagi

Miejsca spotkań – po Mszy św. i części wspólnej w kościele (krótkiej modlitwie do Ducha Św + pieśni)

Terminy mogą jeszcze ulec zmianie. To tylko wstępne ustalenia.