LOGO LGD Leader flag_yellow_low PROW-2014-2020-logo-kolor

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. „Przebudowa alei procesyjnej i innych utwardzeń powierzchni działek oraz montaż tablic informacyjnych wokół kościoła parafialnego w Krościenku Wyżnym.”

mająca na celu Zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego oraz zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie terenu wokół kościoła p.w. św. Marcina w Krościenku Wyżnym

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020