Nie ma Polski bez Polonii. Światowy Zjazd Polaków z Zagranicy.
Ks. Prałat Krzysztof Pastuszak wieloletni duszpasterz Polonii w Belgii jednym z uczestników Zjazdu.

Ponad 600 delegatów z 40 krajów świata uczestniczyło w V Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy. Odbył się on w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i został oficjalnie zainaugurowany w czwartek, 20 września, przez Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. – Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa, nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej. Polska jest naszym wspólnym dobrem i możemy powiedzieć śmiało, że w każdym pokoleniu Polacy za granicą, na emigracji, walczyli wytrwale także o zachowanie duchowego dziedzictwa naszego Narodu – mówił marszałek Marek Kuchciński podczas inaugurującego posiedzenia w Sali Plenarnej Sejmu.
Delegaci Zjazdu spotkali się tego samego dnia z prezydentem Andrzejem Dudą. – Bardzo Państwu dziękuję, że cały czas trwacie przy polskości i przy Polsce, że nigdy o niej nie zapomnieliście. Dziękuję za to, że tworzycie wspólnotę, także za to, że nas reprezentujecie i wystawiacie swoją codzienną działalnością, swoim życiem także świadectwo Polsce – mówił Prezydent do zgromadzonych.
Podczas trzech dni Zjazdu reprezentanci różnych środowisk polonijnych debatowali z przedstawicielami polskiego rządu i Parlamentu m.in. o problemach i wyzwaniach stojących przed organizacjami polonijnymi – kulturze, edukacji, nauce, sporcie i turystyce, duszpasterstwie i mediach.
Zorganizowano szereg dyskusji tematycznych, w tym m.in. Światowe Forum Organizacji Polonijnych, podczas którego dyskutowano na temat współpracy polskich instytucji z Polonią; Światowe Forum Duszpasterstw Polonijnych, którego celem jest przedstawienie roli Kościoła oraz księży w środowiskach polonijnych w odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz w umacnianiu ducha patriotycznego; Światowe Forum Kultury Polonijnej, podczas którego próbowano odpowiedzieć czym jest kultura na emigracji, jaką pełni funkcję, kim są jej twórcy, animatorzy i jej odbiorcy; Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami zajmujące się analizą dorobku polskich naukowców poza granicami i dyskusją o potrzebach i problemach młodych naukowców; Światowe Forum Edukacji Polonijnej, na którym debatowano nie tylko nauce języka, lecz także rozwijaniu kultury i tradycji oraz podtrzymywaniu stosunków społecznych z innymi osobami mówiącymi w tym samym języku; Światowe Forum Sportu i Turystyki zajęło się problemem coraz mniejszego udział młodzieży w polonijnej integracji sportowej oraz omówiło zagadnienia związane z turystyką polonijną; Światowe Forum Mediów Polonijnych podjęło dyskusję na temat działań, jakie poszczególne media podejmują na rzecz integracji Polonii i Polaków.
Podczas koncertu „Nasza Niepodległa” w Teatrze Wielkim, z udziałem gwiazd polskiej piosenki, nagrodę im prof. Stelmachowskiego, przyznaną po raz pierwszy przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” za zasługi na rzecz Polonii, odebrał premier Mateusz Morawiecki.
Polacy mieszkający poza granicami kraju złożyli także kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz pamiątkowych tablicach w Sejmie. Z kolei w Senacie otwarto wystawę „Polskie drogi do Niepodległości. Wielcy Polacy na emigracji w XIX w.”.
V Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy podsumowano specjalną sesją w Sali Plenarnej Sejmu, podczas której przedstawiono sprawozdania z obrad na wymienionych wyżej Forach oraz omówiono działania i potrzeby Polonii. Przewodnicząca Rady Polonii Świata Teresa Berezowska w imieniu delegatów podziękowała organizatorom i osobom, które wspierają Polonię.
– Drodzy Przyjaciele, dobrze jest być Polakiem, w Polsce i za granicą. Dziękuję, że przyjęli Państwo zaproszenie. To największe wydarzenie Polonijne tej kadencji. Postanowiłem, że jeśli będę cały czas marszałkiem, to zrobimy w kolejnej kadencji duży zjazd młodych Polaków, którzy potwierdzą, że dobrze być Polakiem. Dziękuję za każdy głos podczas wszystkich dyskusji, weźmiemy je pod uwagę. Mieliśmy zamiar, który chyba udało się zrealizować, by szukać tego, co nas łączy. 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę zobowiązała nas do spotkania się i dyskusji ze wszystkimi środowiskami Polonii – mówił marszałek Senatu Stanisław Karczewski.
– Zjazd okazał się wydarzeniem, które po raz kolejny zwróciło uwagę opinii publicznej w kraju na sprawy Polonii i Polaków z Zagranicy. Był dobrą okazją dla promocji tej problematyki. Relacje w mediach i liczne spotkania bezpośrednie z przedstawicielami polityki, nauki, kultury, edukacji, duchowieństwa, biznesu i sportu dają nadzieję na długotrwałe dobre efekty – powiedział Dariusz Bonisławski, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i dodał: – V Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy zajmie ważne miejsce w świętowaniu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.