Finał Konkursu Biblijnego -Zuzanna Kalicińska Laureatką na szczeblu Archidiecezji Przemyskiej.

Finał Konkursu Biblijnego -Zuzanna Kalicińska Laureatką na szczeblu Archidiecezji Przemyskiej.

Duch Święty napełnia nas swoją mądrością i łaską

Do Konkursu Biblijnego organizowanego w Archidiecezji Przemyskiej w roku szkolnym 2017/2018 przystąpiło 357 szkół podstawowych, a uczniów przygotowywało ponad 400 katechetów. Konkurs został przeprowadzony pod hasłem „Duch Święty napełnia nas swoją mądrością i łaską”, a jego przedmiotem była znajomość wybranych fragmentów Ewangelii według św. Jana oraz Ewangelii wg św. Łukasza i Dziejów Apostolskich.

Etap szkolny odbył się 5 grudnia 2017 roku. Wzięło w nim udział ponad 4 530 uczniów reprezentujących zdecydowaną większość szkół podstawowych z terenu Archidiecezji Przemyskiej (ok. 83%). Literatura w tym etapie obejmowała wskazane w Regulaminie Konkursu rozdziały Ewangelii według św. Łukasza oraz Dziejów Apostolskich. Konkurs cieszył się bardzo wysoką frekwencją i zainteresowaniem uczniów w wielu szkołach podstawowych. Biorąc pod uwagę frekwencję na szczególne wyróżnienie zasługują szkoły w dekanatach: Leżajsk II (do konkursu przystąpiło tu 338 uczniów reprezentujących 9 szkół podstawowych); Żołynia (300 uczniów reprezentujących 14 szkół), Jarosław II (260 uczniów reprezentujących 7 szkół) oraz Radymno I (222 uczniów reprezentujących 11 szkół). Na szczególne gratulacje w tym miejscu zasługują: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzózie Królewskiej (126 uczniów); Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie (95 uczniów); Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piwodzie z Filią w Cetuli (95 uczniów) oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym (92 uczniów).

Drugim etapem Konkursu był etap dekanalny, który odbył się 6 marca 2018 roku. Wzięło w nim udział 832 uczniów, reprezentujących 352 szkoły. Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie tego etapu byli dekanalni wizytatorzy nauki religii. Na uwagę w tym miejscu zasługują dekanaty: Błażowa (36 uczniów); Żołynia (36 uczniów); Radymno I (31 uczniów); Dynów (30 uczniów); Krosno I (30 uczniów); Leżajsk II (30 uczniów) oraz Łańcut II (30 uczniów). Literatura w tym etapie obejmowała większość treści Ewangelii według św. Łukasza oraz wskazane fragmenty Dziejów Apostolskich.

Finał zgromadził 118 młodych olimpijczyków, reprezentujących 106 szkół podstawowych naszej Archidiecezji. Do finału dzieci przygotowywało 106 katechetów. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali imienne dyplomy oraz książki, a wyróżnieni indywidualnie otrzymali dodatkowe cenne nagrody.

Finał Konkursu Biblijnego zwieńczył dzieło ewangelicznej refleksji nad tematem obecnego roku duszpasterskiego „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”: odkrywania Osoby i darów Ducha Świętego. Literatura w finale obejmowała wskazane fragmenty Ewangelii wg św. Jana oraz większość treści Ewangelii według św. Łukasza i wskazane fragmenty Dziejów Apostolskich. Finał został przeprowadzony we wtorek, 15 maja 2018 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Rozpoczął się w Auli Instytutu Teologicznego w Przemyślu wspólną modlitwą, której przewodniczył Ks. Prałat dr Waldemar Janiga, dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. Naszych najmłodszych olimpijczyków powitali: Ks. Bp Stanisław Jamrozek i Rektor WSD w Przemyślu – ks. dr Konrad Dyrda. Ksiądz Biskup udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa. Następnie uczniowie wypełniali test, a potem w Kaplicy WSD dzieci i ich opiekunowie uczestniczyli we Mszy świętej, której przewodniczył Ks. Prałat Tadeusz Biały. W homilii Ksiądz T. Biały nawiązując do obecności olimpijczyków w Wyższym Seminarium Duchownym, ukazał ważność przekazania Orędzia Ewangelii współczesnemu światu i uobecniał ciągle aktualne zaproszenie Jezusa, abyśmy stawali się Jego uczniami przez naśladowanie w codziennym życiu naszego Pana i Mistrza, zgodnie z zachęta Apostoła Narodów: „Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko … dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej” (Dz 20, 17n.). Po zakończonej modlitwie Wspólnota Seminaryjna zaprosiła wszystkich olimpijczyków i licznie zgromadzonych opiekunów (katechetów i rodziców) na poczęstunek. Na ręce Ks. Rektora składamy podziękowanie całej wspólnocie seminaryjnej za gościnne przyjęcie Konkursu Biblijnego „pod dach” Seminarium. Następnie uczestnicy Konkursu mogli zwiedzić Muzeum Archidiecezjalne i Bazylikę Archikatedralną (dziękujemy ks. Piotrowi Lasocie, s. Florianie Leśnickiej i p. Markowi Łabuńskiemu za oprowadzenie grup).

Następnie w auli Instytutu Teologicznego WSD odbyło się uroczyste wręczenie nagród oraz tytułu finalisty i laureata Konkursu Biblijnego „Duch Święty napełnia nas swoją mądrością i łaską”. Wszyscy finaliści konkursu zostali nagrodzeni dwoma książkami – otrzymali „Markowskie Bociany” (opowieść o bohaterskiej rodzinie Ulmów z Markowej) oraz książkę o św. Siostrze Faustynie lub książkę o pobycie św. Jana Pawła II w Przemyślu. Natomiast laureaci Konkursu otrzymali te same książki oraz dodatkowo pięknie wydaną Biblię, obrazy „Jezu, ufam Tobie”, jak również za najwyższe miejsca: inne upominki książkowe oraz bluzeczki i gadżety sportowe, dwie piłki, dwa plecaki i trzy rowery.

Komisja diecezjalna Konkursu Biblijnego (ks. Waldemar Janiga, ks. Jerzy Gałązka, ks. Maciej Kandefer, p. Stanisława Pałkus) ogłasza wyniki:

 1. Jagoda SIWOŃ – laureatka I miejsca – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu. Jagodę przygotowywał ks. Robert Świtalski.
 2. Kacper GŁOGOWSKI – laureat II miejsca – uczeń Szkoły Podstawowej w Kańczudze. Kacpra przygotowywała s. Bogusława Dzika.
 3. Szymon RYBAK – laureat III miejsca – uczeń Szkoły Podstawowej w Świętoniowej. Szymona przygotowywała p. Agnieszka Bęben.
 4. Weronika GAZDA – laureatka IV miejsca – uczennica Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie. Weronikę przygotowywał ks. Dominik Długosz.
 5. Amelia WOTA – laureatka V miejsca – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Krośnie. Amelię przygotowywał ks. Paweł Serwański.

Ponadto kolejnych piętnastu olimpijczyków, którzy zdobyli najwyższą punktację zostało nagrodzonych przez Komisję zaszczytnym tytułem LAUREATA. Są to:

 1. Krzysztof WIĘCEK– laureat VI miejsca – uczeń Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Golcowej. Krzysztofa przygotowywał ks. Łukasz Mazur.
 2. Jeremiasz JUREK – laureat VI miejsca – uczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie. Jeremiasza przygotowywała s. Marzena Mrozowicz.
 3. Bartłomiej WOJAK– laureat VI miejsca – uczeń Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka w Rakszawie. Bartłomieja przygotowywała p. Justyna Piekło.
 4. Magdalena ZATYKA– laureatka IX miejsca – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jarosławiu. Magdalenę przygotowywał ks. Marek Demski.
 5. Aleksandra CEBULA – laureatka X miejsca – uczennica Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Nowej Sarzynie. Aleksandrę przygotowywał ks. Grzegorz Łach.
 6. Alicja MROCZKA– laureatka XI miejsca – uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Orzechowcach. Alicję przygotowywał ks. Zbigniew Bucior.
 7. Weronika PRAWECKA – laureatka XII miejsca – uczennica Szkoły Podstawowej w Rokietnicy Woli. Weronikę przygotowywał ks. Witold Orzechowski.
 8. Victoria DEREWOŃKO– laureatka XII miejsca – uczennica Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wietlinie. Victorię przygotowywał ks. Henryk Iwanicki.
 9. Hubert KOŁODZIEJ – laureat XIV miejsca – uczeń Zespołu Szkółim. Jana Pawła II w Pobiednie. Huberta przygotowywała p. Barbara Ciepły.
 10. Aleksandra ZYCH– laureatka XV miejsca – uczennica Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Jelnej. Aleksandrę przygotowywał o. Artur Adam Stępień OFM.
 11. Kinga KAMIŃSKA – laureatka XVI miejsca – uczennica Szkoły Podstawowej w Pawłokomie. Kingę przygotowywała p. Agnieszka Myćka.
 12. Zuzanna SYDOR – laureatka XVII miejsca – uczennica Szkoły Podstawowej w Lesznie. Zuzannę przygotowywał ks. Piotr Gosztyła.
 13. Adam WEIMER – laureat XVIII miejsca – uczeń Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola w Lesku. Adama przygotowywała p. Elżbieta Mikołajczyk.
 14. Zuzanna KALICIŃSKA – laureatka XIX miejsca – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym. Zuzannę przygotowywał ks. Wiesław Kałamarz.
 15. Szymon JUREK– laureat XX miejsca – uczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie. Szymona przygotowywała s. Marzena Mrozowicz.

Konkurs Biblijny „Duch Święty napełnia nas swoją mądrością i łaską” został zorganizowany przez Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu i wspierany przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddziały w Przemyślu i Krośnie oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku. Adresatami Konkursu byli uczniowie szkół podstawowych znajdujących się na terenie Archidiecezji Przemyskiej. Konkurs został zorganizowany w roku szkolnym 2017/2018. Całość przedsięwzięcia koordynowali diecezjalni wizytatorzy nauki religii pod kierunkiem ks. Waldemara Janigi i ks. Jerzego Gałązki. Konkurs jest objęty patronatem Księdza Arcybiskupa Adama Szala – Metropolity Przemyskiego oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu składa wyrazy podziękowania za obecność na finale Konkursu Biblijnego i wsparcie tej inicjatywy edukacji i formacji religijnej dzieci szkół podstawowych p. Zbigniewowi Hamielcowi – Zastępcy Dyrektora PCEN w Rzeszowie, Oddział w Przemyślu.

Wszystkim olimpijczykom, a szczególnie laureatom i finalistom Konkursu Biblijnego „Duch Święty napełnia nas swoją mądrością i łaską” w Archidiecezji Przemyskiej, ich Rodzicom (szczególnie tym Rodzinom, które systematycznie, wspólnie z dziećmi pochylają się nad Słowem Pana) i Katechetom oraz środowiskom szkolnym – na progu Dnia Pięćdziesiątnicy – składamy podziękowanie i życzenia słowami samego Jezusa Chrystusa (zapisanymi przez Jego Umiłowanego ucznia): „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy”. (J 14, 26.)

W imieniu organizatorów,
ks. Jerzy Gałązka

2020-08-05T11:08:58+02:0015 maja 2018|

Share This Story, Choose Your Platform!