Zmarł ks. Józef Węgrzynek – nasz rodak

Zmarł ks. Józef Węgrzynek – nasz rodak

Zmarł ks. Józef Węgrzynek, zamieszkały w Domu Księży Emerytów “EMAUS” w Korczynie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę18 kwietnia 2018 r.

  • godz. 11.00, Korczyna, Dom Księży Emerytów “EMAUS” – Różaniec, Msza Święta i ostatnie pożegnanie
  • godz. 13.15, kościół pw. MB Częstochowskiej w Iskrzyni – Różaniec za Zmarłego
  • godz. 14.00, kościół pw. MB Częstochowskiej w Iskrzyni – Msza Święta pogrzebowa, następnie następnie pochówek na cmentarzu parafialnym w Iskrzyni.

Ks. Józef Węgrzynek, ur. 14 marca 1935 r. w Iskrzyni, syn Bronisława i Heleny Węgrzynek był najstarszym z siedmiorga rodzeństwa. W latach 1942-1948 uczęszczał do Państwowej Szkoły Publicznej w Iskrzyni, szkołę podstawową ukończył w Krościenku Wyżnym. W latach 1949-1952 uczęszczał do Niższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie otrzymał świadectwo dojrzałości. W latach 1953-1959 kontynuował studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. bp. Franciszka Bardy w dniu 7 czerwca 1959 r. Dnia 14 czerwca 1959 r. odprawił Mszę Św. prymicyjną w Kościele Parafialnym w Krościenku Wyżnym. Pierwszą pracę duszpasterską w charakterze wikarego podjął w Słocinie k. Rzeszowa.

W latach 1960-1962 pracował jako wikariusz w parafii Niewodna k. Strzy­żowa. W latach 1962-1969 pracował w Iwoniczu Zdroju jako wikariusz i katecheta szkół średnich (LO i ZSZ).

W latach 1969-1973 pełnił funkcję wikariusza przy katedrze w Przemyślu i był jednocześnie katechetą w Państwowym Gimnazjum im. J. Słowackiego w Przemyślu i w dwuletnim Studium Pomaturalnym (Studium Pedagogiczne i Studium Pielęgniarskie w Przemyślu). Prowadził diecezjalne duszpasterstwo młodzieży męskiej w Przemyślu.

W latach 1973-1975 był wikariuszem i katechetą szkół średnich w Stalowej Woli, tu czynił starania o wyjazd na misje do Szwecji. Za zgodą ordynariusza, bp. Ignacego Tokarczuka, dnia 25 października 1975 r. wyjechał do Szwecji. Do czasu otrzymania wizy i paszportu na krótko przebywał na wikarówce w Tyczynie k. Rzeszowa.

Pracował w Szwecji w charakterze wikariusza w parafii rzymskokatolickiej w mieście Vasteros do dnia 31 grudnia 1978 r. Następnie został mianowany proboszczem parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Brygidy w mieście Norrkóping, gdzie pracował od l stycznia 1979 r. do l sierpnia 1994 r. Przez 6 lat pełnił funkcję dziekana dekanatu Jónkonog. Od 1 września 1995 r. pełnił funkcję proboszcza w parafii św. Piotra w mieście Trollhättan k. Göteborga. 1 listopada 1995 r. został inkardynowany do diecezji w Sztokholmie. Ostatnie lata pobytu w Szwecji spędził w Karlskroonie, gdzie najpierw pełnił funkcję proboszcza, a następnie emeryta.

Od grudnia 2016 r. przebywał w Domu Księży Emerytów w Korczynie, gdzie zmarł 14 kwietnia 2018 r. o godz.13.15.

Ks. Józef Węgrzynek często odwiedzał Polskę. W czasie pobytu w stronach rodzinnych brał udział w licznych spotkaniach i utrzymywał stały kontakt z proboszczem ks. Czesławem Jaworskim i Komitetem Budowy Kościoła w Iskrzyni. W czasie wakacyjnego odpoczynku organizował razem z o. Bronisławem Węgrzynkiem zbiórki pieniężne w okolicznych kościołach wygłaszając kazania, informując wiernych o potrzebie i postępie robót w budowie kościoła w Iskrzyni. Z dużą radością i zainteresowaniem uczestniczył w głównych uroczystościach kościelnych, takich jak uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego przez ks. bp. Ignacego Tokarczuka w dniu 26 sierpnia 1983 r. oraz w uroczystości konsekracji kościoła przez ks. abp. Józefa Michalika.

Ks. Józef Węgrzynek w okresie stanu wojennego w Polsce, przebywając w Szwecji organizował znaczną pomoc materialną dla mieszkańców rodzinnej wsi Iskrzynia.

za: ks. Krzysztof Kwieciński, proboszcz w Iskrzyni

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci!

2020-08-05T11:08:58+02:0016 kwietnia 2018|