Wójt Gminy Krościenko Wyżne zaprasza wszystkich uprawnionych mieszkańców Gminy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic naszej gminy.

 

Konsultacje rozpoczęły się 23 marca i potrwają do 13 kwietnia.

 

Zmiana granic Gminy Krościenko Wyżne polegałaby na przyłączeniu do Krosna terenów lotniska i części terenów prywatnych kosztem Naszej Gminy.

 

Udział w konsultacjach polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: „Czy jesteś za zmianą granicy administracyjnej Gminy Krościenko Wyżne polegającą na włączeniu części Gminy Krościenko Wyżne do Gminy Miasto Krosno, zgodnie z załącznikiem do ankiety?”

 

Ankietę konsultacyjną można uzyskać w Urzędzie Gminy oraz jednostkach podległych, a także jest do pobrania na stronie internetowej Gminy Krościenko Wyżne.

Ponadto ankiety będą wyłożone w kościele na stolikach za ławkami oraz w sklepach na terenie Gminy, a także będą dostarczane przez listonoszy do większości budynków.

 

Wypełnienie ankiety polega na postawieniu znaku X w odpowiedniej rubryce:

  • Czy ,,JESTEM PRZECIW”?
  • Czy ,,JESTEM ZA”?
  • Czy ,,WSTRZYMUJĘ SIĘ”?

oraz podaniu swoich danych.

 

Wypełnione ankiety konsultacyjne mieszkańcy Gminy mogą składać:

  1. W miejscach udostępnienia ankiet

lub

  1. W formie korespondencyjnej na adres: Urząd Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne w kopercie z dopiskiem: ,,ZMIANA GRANIC”.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na plakatach.

 

Zachęcamy mieszkańców do udziału w konsultacjach, a tym samym do spełnienia obywatelskiego obowiązku wobec naszej małej Ojczyzny.