Kilkutygodniowy czas Seminarium Odnowy Życia w Duchu Św. został zakończony wylaniem darów Ducha Św.
Pragnienie wylania Ducha Świętego wiąże się z dążeniem do pełniejszego rozwoju. Człowiek jest zbyt słaby, aby samemu się nawrócić i uświęcić, nie może osiągnąć doskonałości wysiłkiem własnej woli: „Beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,5).

Krok do przodu, jakim jest „odrodzenie w Duchu Świętym”, jest przede wszystkim aktem wiary, ofiarą z siebie, pragnieniem podporządkowania się Chrystusowi i otwarcia na charyzmaty. Modlitwa o „odrodzenie” wyraża wolę pełnego oddania się Duchowi Świętemu, aby nas wyzwolił ze wszystkiego, co jest przeszkodą w Jego działaniu, aby złamał naszą pychę, nasze kierowanie się ludzkimi względami, nasz egoizm, strach, obojętność. Modlitwa o „odrodzenie” wyraża nasze pragnienie stania się bardziej podobnymi do wizerunku Nowego Człowieka, Jezusa Chrystusa, bardziej dzieckiem Ojca, bardziej świadkiem miłości wobec ludzi. W końcu pozwala ona Duchowi Świętemu okazać swoją obecność w nowy sposób, dla Jego chwały i dla umocnienia Kościoła, odnawiając Jego dary i wylewając charyzmaty, których celem jest wzrost Kościoła i zbawienie świata.
Słowo Boże po modlitwie o wylanie darów Ducha :
I grupa: Jer 1,13-19
II grupa: Łk 24,36-49
III grupa: Ps 1
GALERIA ZDJĘĆ