Kościół kończy dziś Tydzień Misyjny. Zbiórka do puszek po Mszach przeznaczona będzie na Papieskie Dzieła Misyjne. Dzisiejszy różaniec o godz. 15.30 w intencji misji i misjonarzy.

Różaniec jutro poprowadzą klasy IV a we wtorek będzie różaniec częściowo po łacinie.

W poniedziałek i wtorek od godz. 16.30 – możliwość spowiedzi tak aby naszym zmarłym ofiarować odpusty zupełne.

W środę 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W naszym kościele Msze św. będą one odprawione do południa według niedzielnego porządku. Po południu zaś zamiast o godz. 16.00, będzie o godz.14.00 na cmentarzu, a po niej żałobna procesja i modlitwy za zmarłych. W tych dniach listopadowych w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar Ofiary Mszy Świętej i Komunii św.

W czwartek wypada 2 listopada,  wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Po Mszach św. ( o godz. 7.00, 9.00 i 17.00) koronka do Bożego Miłosierdzia za zmarłych.

W tym tygodniu również I czwartek, piątek i sobota miesiąca – w piątek wyjazd do chorych po Mszy św. o godz. 9.00 na cmentarzu, czyli ok 10.00. Spowiedź wieczorem od godz. 16.00.

Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. W pozostałe dni listopada można zyskać odpust cząstkowy. W dniach od 2 do 8 XI Msze św. wraz z wypominkami w kaplicy cmentarnej codziennie o godz. 9.00 w intencji zmarłych polecanych w wypominkach. Wypominki przez cały listopad po Mszach św. wieczornych. Można je składać w zakrystii u siostry.

W niedzielę 5 XI  nie będzie Mszy sw. o godz. 16.00 w kościele a będzie Msza św. na cmentarzu wraz z modlitwami za zmarłych.

Harcerze w tamtym roku pod cmentarzem zbierali ofiary na renowację nagrobka ks. Stanisława Wawrzkowicza – został on odrestaurowany. Serdecznie dziękuje im za tą kwestę. Dlatego sądzę, ze warto kontynuować konserwacje kolejnych nagrobków i zebrać fundusze na konserwację kolejnego starego nagrobka. Harcerze będą zbierać na ten cel   1 XI przy wejściach na cmentarz.

Młodzież naszej parafii z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży będzie rozprowadzać znicze cmentarne. Środki zebrane w ten sposób posłużą na realizację celów statutowych Stowarzyszenia i na potrzeby naszej młodzieży. Zachęcamy, aby w ten sposób wesprzeć młodzież naszej parafii. Również młodzież zbiera podpisy pod projektem poparcia inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję!” Ratujmy dzieci nienarodzone. Aby poprzeć projekt ustawy potrzebny jest nr Pesel , adres zamieszkania i podpis

W zakrystii można składać wypominki za naszych zmarłych, których będziemy polecać przez cały listopad w naszych modlitwach – prosimy zaznaczyć na kartce dzień w którym  chcemy aby za tych zmarłych się modlić.

Kancelaria parafialna czynna codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt w godz. 18.oo-18.3o.

Wybory Rady Parafialnej (duszpasterskiej); Wybrani zostali:

Stefan Liput, Andrzej Glazar, Grzegorz Krzywda, Mariusz Lorens, Wojciech Gaj, Bernadeta Nóżka, Krzysztof Jurczak, Jerzy Frydrych, Krzysztof Kmonk, Mariusz Jurczyk, Leszek Michna, Anita Pelczar

Ponieważ ks. Abp w czasie wizytacji sugerował aby Rada Parafialna nie była tylko od spraw materialnych zgodnie z jego sugestia będzie i Rada Ekonomiczna (gospodarcza) – do której wejdą ci którzy zajęli drugie miejsca w wyborach: Agnieszka Zygarowicz, Piotr Marszałek, Grzegorz Wojtuń, Józef Wilusz, Anna Marszałek, Mateusz Liput, Stanisław Pelczar z ul. Wąskiej, Zenon Lenart, Eugieniusz Pelczar, Tomasz Omachel i Józef Knap – chciałbym aby Ci ludzie pomagali zwłaszcza w sprawach gospodarczych, służyli rada i pomocą w pozyskiwaniu funduszy itp.

Chciałbym również w najbliższym czasie powołać Zespół Charytatywny i z ludźmi których widzę w tym działaniu będę rozmawiał. Również do Rady Parafii i Ekonomicznej dominuję kilka osób. O terminie spotkania nowej Rady ale chciałbym i podziękować starej i znia również się spotkać ogłoszę po Odpuście.

Zwracam się ze szczególna prośbą o pomoc przy porządkach przed odpustem parafialnym przy kościele i budynkach parafialnych . Zdaję sobie sprawę, że są również teraz porządki na cmentarzu, ale to już będzie po Wszystkich Świętych gdyby była pogoda to bardzo proszę o przyjście w piątek może popołudniu by zacząć i w  sobotę na godz. 8.3o – może przynajmniej uda się zrobić część porządków, prosił bym również o co najmniej 2 ciągniki z przyczepkami do wywożenia śmieci.