26 października 2017 r. odbyła się w Rzeszowie Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów i Nauczycieli Szkół imienia Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego zatytułowana: „Etos Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego inspiracją do wychowania młodego pokolenia”.

Program konferencji przewidywał dwie części. Pierwsza odbywała się w par. pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Rozpoczęła ją uroczysta Msza św. pod przewodnictwem abp. Wojciecha Polaka, Prymasa Polski oraz bp. Jana Wątroby, Ordynariusza Rzeszowskiego.

W homilii abp Polak mówił: „Szkoła to szczególne miejsce kładzenia fundamentów pod przyszły gmach życia… Zarówno św. Jan Paweł II jak i ks. kard. Stefan Wyszyński byli niezwykle wrażliwi na dzieło wychowania nowych pokoleń. Prymas Tysiąclecia na postawione przez siebie pytanie: «o jakich ludzi w Polsce i na świecie chodzi?», odpowiadał: chodzi o ludzi nie tyle silnych pięścią, co mocnych sercem. Nie tyle potężnych, ile miłujących. Nie tyle głośnych, ile uspokajających. Chodzi o nowych ludzi na nowe czasy. Ludzi otwartych i twórczych zarazem, odważnych i wrażliwych, zaangażowanych i odpowiedzialnych”. Prymas Polski podkreślał potrzebę towarzyszenia młodemu człowiekowi w procesie wychowania, dawania mu niepodważalnych autorytetów. Podkreślał potrzebę służby wspólnocie szkolnej, wyczulenia na dobro Ojczyzny oraz uczenia odpowiedzialności za przyszłość.

Druga część konferencji odbyła się w murach WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Wśród wielu przemawiających piękne słowa wypowiedziała Ewa Leniart – wojewoda podkarpacki: „Proces wychowania młodzieży można porównać do budowy domu. Trwałość tego budynku zależy do jego fundamentów, które mogą znajdować się na piasku, albo na skale. Zakotwiczenie młodego człowieka w systemie wartości, zwłaszcza wartości chrześcijańskich daje mu siłę, aby oprzeć się wiatrom przeciwności losu (…) Młody człowiek z dobrym fundamentem wartości wie, że trzeba wymagać od siebie najwięcej, choćby inni nie wymagali”

Okolicznościowy list na to wydarzenie skierowali Marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz minister edukacji narodowej Anna Zalewska

Na tę drugą część składały się: wykład programowy Prymasa Polski abp Wojciecha Polaka i dwa panele dyskusyjne. Pierwszy zatytułowany: „Wprowadzenie w świat wartości – w centrum uwagi współczesnej edukacji” oraz „Współczesne dylematy wychowania do wartości”. Ponadto uczestnicy konferencji wysłuchali świadectwa o Helenie Kmieć wolontariuszce, absolwentce szkoły im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Libiążu oraz zapoznali się z przykładami działań wychowawczych szkół inspirowanych etosem prezentowanych Patronów.  Konferencję zakończyło rozdanie nagród laureatom Wojewódzkiego Konkursu Podkarpackiego Kuratora Oświaty „Nauczyciel wychowujący do wartości”.
Organizatorem wydarzenia byli: Podkarpacki Kurator Oświaty, Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Centrum Myśli Jana Pawła II. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Prymas Polski Arcybiskup Wojciech Polak, Ordynariusz Rzeszowski Biskup Jan Wątroba oraz Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Naszą szkołę nosząca imię Jana Pawła II reprezentowali p. Irena Barańska i ks. Wiesław Kałamarz.