Apel – prośba do parafian

parafii pw. Św. Marcina w

 Krościenku Wyżnym

Od marca 2011 roku działa w Krośnie Hospicjum – placówka,  której celem jest opieka nad ciężko chorymi, umierającymi, samotnymi   osobami, którym w warunkach domowych trudno jest zapewnić fachową, ciągłą opiekę zarówno medyczną jaki i duchową. Hospicjum prowadzone jest przez CARITS  Archidiecezji Przemyskiej i mogą z niego korzystać wszyscy potrzebujący z naszego terenu. Utrzymanie tej placówki wiąże się z ogromnymi kosztami.

W 2016  roku Towarzystwo Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum, znane z prowadzonych od lat Krośnieńskich Pól Nadziei,  przeprowadziło po raz kolejny  akcję, której celem była  zbiórka płodów rolnych na rzecz Hospicjum. Dzięki życzliwości parafian między innymi  z Krościenka Wyżnego zapełniliśmy piwnice Hospicjum wieloma przydatnymi produktami. Dziękujemy i ponownie zwracamy się z prośbą do ludzi dobrego serca, chcących podzielić się owocami swojej pracy o przekazania części zebranych płodów rolnych dla podopiecznych naszego Hospicjum.

Prosimy o dostarczenie płodów rolnych, warzyw i produktów długoterminowych na plac przed Domem Parafialnym w Krościenku Wyżnym dniu 14 października br. w godz. 9.00 d0 11.00.

 

Towarzystwo Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum zorganizuje odbiór i transport  produktów do krośnieńskiego Hospicjum.