Wizytacja Pasterska naszej parafii.

W prawie kanonicznym, w kanonie 396, paragraf 1 czytamy: „Biskup obowiązany jest wizytować diecezję każdego roku, albo w całości, albo częściowo, tak jednak, by przy najmniej raz na pięć lat zwizytował całą diecezję. Obowiązek ten ma wypełnić osobiście lub przez biskupa pomocniczego.” Natomiast w kanonie 386, paragraf 1 czytamy: ”Biskup diecezjalny ma obowiązek przedstawiać i wyjaśniać prawdy wiary, w które należy wierzyć i stosować w obyczajach, sam często przepowiadając”. Stosując się do tych wymogów Prawa Kanonicznego Biskup podejmuje odwiedziny w każdej parafii i średnio raz na pięć lat. Jako Pasterz diecezji, powołany przez Chrystusa za pośrednictwem Kościoła, staje wśród wiernych powierzonych Jego opiece, aby nauczać, upominać i uświęcać udzielając sakramentów świętych.

Ostatnia wizytacja Pasterska naszej parafii przeprowadzona była przez Abpa Józefa Michalika 9 III 2013 r.

Wizytację w tym roku ma przeprowadzić ks. Arcybiskup, Metropolita Przemyski Adam Szal. Będziemy gościć naszego Metropolitę już kolejny raz. Ostatnio był w naszej parafii na świeceniach diakonatu ks. Maksymiliana Lorensa, ale ta wizyta ma szczególny charakter – Pasterz odwiedza powierzoną sobie Owczarnię.

27 IX 2017- To właśnie w tym dniu przybędzie do nas Metropolita Przemyski, aby spełnić obowiązek Prawa kanonicznego odwiedzenia wiernych powierzonych Jego opiece w naszej parafii. Zawita około godziny 9.30. Udzieli sakramentu bierzmowania Adrianowi. Potem spotka się z uczniami i nauczycielami naszej szkoły. Około godz. 14.00 spotka się z księżmi pracującymi i mieszkającymi w naszej parafii. O godz. 15.00 odwiedzi cmentarz parafialny. Tutaj zapraszamy do wspólnej modlitwy za dusze zmarłych w Koronce do Bożego Miłosierdzia. Potem uda się do SS. Służebniczek. Proboszcz przekazując władzę swojemu Biskupowi w parafii zda relację z życia parafii i jej dokonań oraz poprosi biskupa o pasterska naukę i wskazówki do kroczenia droga wiary. Wspólna modlitwa, wspólne rozważanie prawd wiary, wspólne przypatrywanie się nieskończonej Miłości Boga ma nas uświęcić i umocnić w wierze. Uczniowie trzecich klas Gimnazjum z naszej parafii staną się przez Jego posługę Świadkami Chrystusa – przyjmą sakrament bierzmowania. Tyle łask i darów Ducha Świętego spłynie na nich i na nas… Do tego dnia przygotujmy się modlitwą, dobrym życiem, aby Dobry Bóg królował w każdej naszej rodzinie i w życiu każdego z nas, a Ks. Arcybiskupa, Metropolitę obdarzył łaskami mocy w przepowiadaniu prawd Bożych i zachęcaniu wierności Bogu i Kościołowi. Niech będzie to także czas mobilizacji naszych wspólnot, do jak najlepszego przygotowania tej wizyty.

Ks. Proboszcz

Plan wizytacji:

9.30 – Odwiedziny chorego Adriana i sakrament bierzmowania.

10.30 – Przedstawienie o św. Janie Pawle II i spotkanie z młodzieżą. Litania do sw. Jana Pawła II i błogosławieństwo relikwiami św. Jana Pawła II.

11.15 – Spotkanie z nauczycielami.

14.00 – Spotkanie na plebanii z księżmi emerytami i wikariuszami.

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia w kaplicy cmentarnej.

15.30 – Odwiedziny Domu Sióstr Zakonnych i Przedszkola.

16.00 – Spotkanie z rodzicami księży rodaków i sióstr.

17.00 – Uroczysta Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania młodzieży parafii Krościenko Wyżne, a po Mszy św. prezentacja grup parafialnych. Intronizacja relikwii św. Marii od Jezusa (Małej Arabki).