Relikwie św Jana Pawła II znajdują się w wielu polskich kościołach i kaplicach. Dzięki kard. Stanisławowi Dziwiszowi oraz abp. Mieczysławowi Mokrzyckiemu, którzy byli osobistymi sekretarzami Ojca Świętego, do licznych świątyń trafiły relikwie krwi św Jana Pawła II albo relikwie włosów Papieża. Zarówno krew, jak i włosy zaliczane są do relikwii I stopnia.

4 maja 2017 roku zapisze się w historii parafii pw. św. Marcina w Krościenku Wyżnym w sposób szczególny. Od tego dnia jest bowiem z nami św. Jan Paweł II w znaku relikwii. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Metropolita Lwowski abp Mieczysław Mokrzycki. On też udzielił naszej młodzieży sakramentu bierzmowania.

Procesja udająca się do kościoła parafialnego zatrzymała się przy popiersiu św. Jana Pawła II. Pomnik został odsłonięty i poświęcony 8 V 2014 roku. We Mszy św. uczestniczyła uzdrowiona za wstawiennictwem Jana Pawła Kostarykanka Floribeth Mora Diaz wraz z rodziną. Ona też dała świadectwo swojego cudownego uzdrowienia.

Przy pomniku ks. proboszcz W. Kałamarz zawierzył parafie w litanii do św. Jana Pawła II Bogu. Po zakończonej modlitwie poprosił ks. Abp M. Mokrzyckiego o intronizacje relikwii i udzielenie sakramentu bierzmowania młodzieży.

Uroczysty szpaler utworzyli miejscowi strażacy z OSP i harcerze. Po wniesieniu relikwii ks. Abp odczytał akt przekazania relikwii parafii św. Marcina w Krościenku Wyżnym i przekazał je na ręce ks. proboszcza. Po zakończeniu intrady papieskiej wykonanej przez Orkiestrę Gminną -powitania w imieniu parafii dokonała pani Marta Such dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II oraz ks. proboszcz. Atmosfera przyjęcia była szczególna, zwłaszcza po kazaniu ks. Abpa M. Mokrzyckiego który dzielił się osobistymi doświadczeniami z codziennych spotkań z Janem Pawłem II. Ten dzień szczególny dla parafii będzie również dniem zapamiętanym przez młodzież gimnazjalną która wtedy przyjęła dar sakramentu bierzmowania.

W podziękowaniu za dar relikwii na zakończenie uroczystości ks. proboszcz powiedział do ks. Apa M. Mokrzyckiego:

Księże Arcybiskupie Mieczysławie – Metropolito Lwowski dobiega końca nasza uroczystość intronizacji relikwii sw. Jana Pawła II w naszej parafii – uroczystość wyjątkowa, bo przewodniczył jej świadek życia i świętości sw. Jana Pawła II. Dziękuję Ci za Twoją posługę pasterską, a zwłaszcza za dar relikwii i pragnę Cię zapewnić że znajdą tutaj godne miejsce wśród ludu kochającego św. Jana Pawła II.

W naszej parafii w szczególny sposób oddajemy cześć św. Janowi Pawłowi II. Jeszcze za jego życia każdego miesiąca 16, modlono się w Jego intencjach.

Z ogromną radością parafianie witali Go na lotnisku między Targowiskami a w czasie Jego pobytu w Krośnie w 1997 roku.

13.11.1999 roku szkole podstawowej zostało nadane imię Jana Pawła II. Odtąd corocznie uczniowie uczestniczą w pielgrzymkach Rodziny Szkół Jana Pawła II na Jasną Górę, a świętem szkoły jest dzień 16 października.

Po beatyfikacji Jana Pawła II wierni i uczniowie Szkoły Podstawowej im św. Jana Pawła II gromadzą się co miesiąc na wspólnej Eucharystii ku czci Swojego Patrona.

We wrześniu 2012 roku gościliśmy wielkopiątkowy krzyż Jana Pawła II. Nasi Parafianie bardzo licznie uczestniczyli w tym wydarzeniu uświadamiając sobie, że teraz nadszedł czas realizacji nauki  płynącej z Krzyża i wskazań jakie nam pozostawił wtedy bł. Jan Paweł II.

Po Kanonizacji św. Jana Pawła II wójt naszej gminy ufundował popiersie św. Jana Pawła II na którego poświeceniu dzięki naszemu rodakowi misjonarzowi ks. Franciszkowi Filarowi obecna była Floribet Mora Diaz – uzdrowiona przez wstawiennictwo Jana Pawła II.

Do samej dzisiejszej uroczystości przygotowywaliśmy się przez szereg miesięcy w nowennie która prowadzili nasi księża rodacy, a od ostatniej niedzieli przeżywaliśmy rekolekcje z Janem Pawłem…

To tylko niektóre przykłady które pokazują że wśród ludu kochającego św. Jana Pawła II pozostawiasz ks. Arcybiskupie Jego relikwie, że tutaj będzie odbierał żywą cześć i dla tego ludu będzie wypraszał potrzebne łaski i przypominał o swoje nauce”

Serdeczne słowa podziękowania proboszcz skierował również do kilkudziesięciu księży, sióstr zakonnych, parafian, władz gminnych i samorządowych oraz gości. Na zakończenie ks. Abp Metropolita Lwowski udzielił wszystkim błogosławieństwa relikwiami Ojca Świętego. Potem każdy mógł już ucałować w duchu miłości i wdzięczności relikwie św. Jana Pawła II.

Powierzajmy naszemu Wielkiemu Rodakowi wszystkie sprawy, ufając w Jego orędownictwo przed Tronem Bożym.

Święty Janie Pawle II módl się za nami!

GALERIA ZDJĘĆ
FILM