1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole św. Józefa w Krościenku Wyżnym
 2. Konkurs rozpoczyna się 19.04.2017 r. i trwać będzie do 28.04.2017 r.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: „ Jan Paweł II i dzieci”
 4. W konkursie mogą brać udział dzieci od 2 do 6 lat.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Praca konkursowa ma być wykonana w formacie A4, dowolną techniką płaską.
 2. Prace przekazane na konkurs mają być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko lub z pomocą rodzica.
 3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
 4. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
 5. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy, adres, telefon kontaktowy.
 6. Prace należy składać osobiście w Przedszkolu św. Józefa, ul. Szkolna 36
 7. Koordynator konkursu: s. Krystyna Wacnik.

Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, pomysłowość, walory artystyczne.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Parafii św. Marcina w Krościenku Wyżnym www.parafiakroscienkowyzne.pl
 4. Autorzy wszystkich prac otrzymają dyplomy i nagrody.
 5. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.
 6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.

Uwagi:

 1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej Parafii oraz jej ekspozycji w kościele parafialnym.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 3. Dyplomy i nagrody zostaną przekazane osobiście uczestnikom konkursu.
 4. Prace zgłoszone do konkursu będą zwracane autorom.