Od 12 III 2017 r wstęp dla wykonawców katakumb, nagrobków oraz innych prac na cmentarzu, odbywał się będzie po wcześniejszym opłaceniu przez nich opłaty cmentarnej w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania i okazaniu dokonanej opłaty administrującemu cmentarzem w imieniu parafii grabarzowi.

Jednocześnie informuje, że nie można dobrowolnie wyznaczać sobie miejsca pochówku zmarłego a nowe miejsca pochówku są wyznaczane po kolei, po lewej stronie cmentarza idąc głównym wejściem do kaplicy. Nie dotyczy to wcześniej wykonanych i wykupionych miejsc pogrzebowych.

 

 

Administrator Cmentarza