Poprzez sakrament chrztu świętego do wspólnoty Kościoła

i naszej parafii zostali włączeni:

 

18 II 2017 –  Adam Krauz s. Piotra i Moniki Jurczak z ul. Wąskiej 55

26 II 2017 –  Filip Liput s. Karola i Klaudii Czekańskiej z ul. Północnej 101

 

 

Po nagrodę wieczna do Pana odeszli….

23 II 2017 r. – śp. Wanda Pelczar z ul. Północnej 127

23 II 2017 r. – śp. + Zofia Fejkiel  z ul. Północnej 370

28 II 2017 r. – śp. + Stefan Lorens  z ul. Wąskiej 77