Poprzez sakrament chrztu świętego do wspólnoty Kościoła

i naszej parafii zostali włączeni:

 

15 I 2017 r. – Jan Dobrzański s. Marcina i Pauliny z ul. Południowej

21 I 2017 r. – Marcelina Anna Zima c. Daniela i Justyny z ul. Rzeszowskiej

22 I 2017 r. – Jakub Wais s. Sławomira i Agnieszki z ul. Południowej

28 I 2017 r. – Oliwier Mikołaj Kolanko s. Pawła i Eweliny ul. Północna

29 I 2017 r. – Zuzanna Marta Florek c. Janusza i Elżbiety ul. Kopalniana

 

 

Po nagrodę wieczna do Pana odeszli….

7 I 2017 r. – śp. + Ewa Pudłowska z ul. Północnej

21 I 2017 r. – śp. + Edward Wójcik z ul. Północnej

22 I 2017 r. – śp. + Jan Jamróg z ul. Parkowej (pogrzeb w Krośnie)

23 I 2017 r. – śp. + Maria Zajdel z ul. Brzozowskiej

31 I 2017 r. – śp. + Edmund Skwierz z ul. Południowej