W poniedziałek, 29 sierpnia pożegnaliśmy śp. Zofię Kałamarz, mamę naszego ks. Proboszcza Wiesława. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w parafii Św. Barbary – klasztorze OO. Bernardynów w Przeworsku.