30 IV 2016 r. przez sakrament chrztu św. do społeczności Kościoła została włączona: 1. Patrycja Emilia Kandefer c. Marcina i Sabiny  nz ul. Wąskiej. Rodzicami chrzestnymi byli Joanna Inglot z Woli Komborskiej i Krzysztof Kandefer z Równego.  2.  Julia Bargiel c. Karola i Anny z ul. Południowej, chrzestnymi byli Mirosław i Ewelina Klamut z ul. Południowej.
Szafarzem zaś sakramentu był ks. Wiesław Kałamarz.