NA TEN NOWY 2016 ROK
ŻYCZĘ WSZYSTKIM
POKOJU SERCA,
RADOŚCI Z ŻYCIA
I MOCY DUCHA.

NIECH NIEPOKALANA BOŻA RODZICIELKA MARYJA
WYPROSI DLA WSZYSTKICH U SWOJEGO SYNA
CHRYSTUSA JEZUSA
WSZELKIE POTRZEBNE
DARY I ŁASKI Z WYSOKA

NA KAŻDY NOWY DZIEŃ NADCHODZĄCEGO ROKU.

NIECH NAS WSZYSTKICH PAN BŁOGOSŁAWI I STRZEŻE.
NIECH PAN ROZPROMIENI OBLICZE SWE NAD NAMI,
NIECH NAS OBDARZY SWĄ ŁASKĄ.
NIECH ZWRÓCI KU WAM SWOJE OBLICZE I NIECH NAS OBDARZY POKOJEM. (LB 6, 24-26).

BŁOGOSŁAWIONEGO ROKU PAŃSKIEGO
A.D. 2016