Duszpasterze

Duszpasterze 

ks. Wiesław Kałamarz - proboszcz od 26.VIII 2012 r.

adres: 38-422 Krościenko Wyżne ul. Brzozowska 1

tel. 013 4315015

 
 
ks. Jakub Wielgos - wikariusz od 25 VIII 2013 r.
adres: 38-422 Krościenko Wyżne, ul Brzozowska 1
tel. 013 4315215

 

 

 

ks. Piotr Porada - wikariusz od 25 VIII 2013 r.
adres: 38-422 Krościenko Wyżne, ul Brzozowska 1
tel. 013 4315215

 

 

Pomocą duszpasterską w Parafii służą Księża  Emeryci:

 

ks. prałat Jan Szpunar - emerytowany proboszcz parafii Krościenko Wyżne od 25.VIII 2012 r.
adres: 38-422 Krościenko Wyżne ul.Brzozowska 4
tel.013 4315012

 

 

 

ks. prałat Jan Marszałek - emerytowany proboszcz parafii Pantalowice od r. 2006
adres: 38-422 Krościenko Wyżne, ul. Południowa 335
tel. 013 4315981

 

 

 

ks. kanonik Aleksander Glazar - emerytowany proboszcz parafii Torki od r. 2007
adres: 38-422 Krościenko Wyżne, ul Południowa 173
tel 013 4315169