Jesteście naznaczeni krzyżem walecznych…

Jesteście naznaczeni krzyżem walecznych… Tymi słowami zaczął homilię do kandydatów do bierzmowania ks. Krzysztof Pastuszak, przetaczając przykład 15- letniego powstańca Warszawskiego który mimo garbu zasłużył na Krzyż Waleczny.

25 września na Mszy św. wieczornej kandydaci do bierzmowania złożyli, a właściwie odnowili swoje przyrzeczenia abstynenckie z I komunii świętej, a na koniec Mszy św. otrzymali poświęcone krzyże jako znak przynależności do Chrystusa i gotowość Jego naśladowania. Po Mszy św. czekał ich jeszcze egzamin do bierzmowania. W imieniu biskupa przeprowadził go wicedziekan dekanatu Krosno II ks. Krzysztof Kwieciński, proboszcz z Iskrzyni. Na licznych przykładach ukazywał młodzieży potrzebę pracy nad sobą i otwarcia się na działanie łaski Bożej. Towarzyszyli mu ks. Proboszcz i ks. Jakub. Pełni radości z przeżytego egzaminu młodzi wrócili do swoich domów, oczekując chwili zstąpienia na nich Ducha Świętego.
GALERIA ZDJĘĆ